Otwórz menu

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Alimenty jako środki mające pomóc w zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków bytowych i zagwarantować możliwość sprawowania opieki nad pociechą są wypłacane każdego miesiąca. Alimenty przysługują na dziecko, które pozostaje pod opieką rodziców i wymaga środków, które pozwolą na pokrycie jego najważniejszych potrzeb.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?

W kwestii alimentów płaconych na dziecko prawo nie określa górnej granicy wieku, do której należy płacić alimenty. Może to być zarówno 24. rok życia, jak i 50. rok życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Sytuacja jest zależna od bardzo indywidualnych kwestii i za każdym razem jest oceniana przez sąd.

W przypadku dzieci sprawnych i zdolnych do samodzielnego funkcjonowania z zasady alimenty są płacone przez cały okres edukacji dziecka. Dotyczy to zatem okresu szkoły podstawowej, szkoły średniej, ale również dalszej edukacji na studiach. W sytuacji, gdy dziecko wykazuje chęć dalszej edukacji to rodzic zobowiązany jest płacić alimenty, aż do czasu jej zakończenia.

Płacenie alimentów na dziecko w trakcie studiów

Z zasady rodzic zobowiązany jest płacić alimenty na dziecko również, gdy to jest pełnoletnie i studiuje. Kwestia alimentów w tym przypadku jest jednak zależna od konkretnej sytuacji. W momencie, gdy dziecko zaniedbuje edukację, nie zdaje egzaminów i celowo przedłuża czas trwania studiów to możliwe jest wystąpienie o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego. Sąd w takim przypadku określi dokładną sytuację konkretnej osoby i na tej podstawie podejmie decyzję o tym czy nadal należy płacić alimenty na dziecko.

Alimenty na dziecko podejmujące pracę zarobkową

Z założenia alimenty nie przysługują dziecku, które jest pełnoletnie i wykonuje pracę zarobkową lub ma do tego możliwości. W sytuacji, gdy dziecko samo zarabia na swoje utrzymanie to rodzic nie ma już konieczności dalszego płacenia alimentów. Dorosłe dziecko jest bowiem w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby w związku z wykonywaną pracą.

W kwestii pracy zarobkowej brane pod uwagę jest jedynie zatrudnienie po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności. Z obowiązku alimentacyjnego nie zwalnia podejmowanie przez dziecko prac dorywczych w okresie wakacji jeszcze przed uzyskaniem 18. roku życia.

Sąd podejmuje decyzję o zasądzeniu alimentów

W większości przypadków decyzję o konieczności płacenia alimentów na dziecko podejmuje sąd. Jest to organ, który wyznacza zarówno kwotę płaconych alimentów każdego miesiąca, jak i określa do kiedy na rodzicu ciąży obowiązek związany z płaceniem alimentów na dziecko. Sąd na podstawie dostarczonych przez rodziców informacji i sytuacji dziecka może także zadecydować o zwolnieniu z obowiązku alimentacyjnego.

Pomoc prawna w sytuacjach spornych

W przypadku wystąpienia sytuacji spornych, w których pojawiają się wątpliwości, co do obowiązku płacenia alimentów warto skorzystać z pomocy prawnej. Doświadczeni prawnicy będą w stanie przeanalizować konkretną sytuację i w ten sposób zadecydować o tym czy nadal istnieje konieczność płacenia alimentów. Prawnik jest w stanie udzielić rzetelnego wsparcia przez cały okres trwania procesu i pomoże w uzyskaniu korzystnego wyniku sprawy.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: alimenty

Czym są alimenty i kto jest zobowiązany do ich płacenia?

Alimenty to często pojawiające się sformułowanie w kontekście dzieci, których rodzice się rozstali. W takiej sytuacji jeden z rodziców, który nie zajmuje się bezpośrednio dzieckiem jest zobowiązany do udziale w kosztach związanych z wychowaniem pociechy. Dowiedz się czym są alimenty i który z rodziców jest zobowiązany do ich płacenia. Zapraszamy do lektury. Czym są alimenty? […]

Czytaj więcej

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Alimenty jako środki mające pomóc w zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków bytowych i zagwarantować możliwość sprawowania opieki nad pociechą są wypłacane każdego miesiąca. Alimenty przysługują na dziecko, które pozostaje pod opieką rodziców i wymaga środków, które pozwolą na pokrycie jego najważniejszych potrzeb. Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko? W kwestii alimentów płaconych na dziecko prawo […]

Czytaj więcej

Czy alimenty wliczają się do dochodu?

Otrzymując alimenty wiele osób zastanawia się nad tym czy są one wliczane do dochodu i w jaki sposób je rozliczyć. Co do zasady alimenty stanowią dla rodzica dochód, który poprawia sytuację jego budżetu. W przypadku alimentów prawo jasno określa kiedy należy wliczyć je do dochodu, jak je opodatkować oraz kiedy alimenty są zwolnione z podatku […]

Czytaj więcej

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko to środki, które mają pozwolić rodzicowi na zaspokojenie potrzeb bytowych pociechy i zapewnienie mu odpowiednich warunków funkcjonowania. Ustalane są przez sąd i odnoszą się zarówno do rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka, jak i możliwości finansowych rodzica, który zobowiązany jest do płacenia alimentów. Kwestia dokładnej kwoty, która będzie przysługiwała zawsze jest zatem zależna od […]

Czytaj więcej

Jak złożyć wniosek o alimenty?

Rodzice mają obowiązek zapewnić utrzymanie dziecku. W związku z tym po rozwodzie, gdy to jeden z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem to ma możliwość wystąpienia o świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców. Dzięki temu może otrzymać świadczenie, które pomoże w zapewnieniu odpowiednich warunków bytowych dla pociechy. Niezbędne do tego jest jednak wystąpienie z wnioskiem o […]

Czytaj więcej

Tagi: alimenty

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu