Otwórz menu

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest całkowicie darmowe. Dłużnik, który chce skorzystać z tej możliwości powinien odłożyć pewne środki finansowe na ten cel, które będą umożliwiały przejście przez procedurę i wstąpienie na drogę sądową. Same koszty zależą w dużym stopniu od tego, czy zostanie wybrana pomoc radcy prawnego. W niektórych przypadkach wsparcie profesjonalisty będzie niezbędne do tego, aby zakończyć procedurę ogłoszenia upadłości z korzystnym rezultatem.

Koszty związane z opłatami sądowymi

Kosztem, który zawsze należy ponieść w przypadku ogłaszania upadłości konsumenckiej jest opłata sądowa. Wynosi ona 30 złotych i należy ją wnieść od razu przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Opłata jest bezzwrotna i nie można jej uniknąć. Jednocześnie wniesienie opłaty stanowi podstawę do tego, aby sąd rozpoczął procedowanie wniosku i ocenę jego zasadności. Osoba, która zastanawia się nad przystąpieniem do procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej musi tym samym przygotować się na konieczność poniesienia tego kosztu.

Koszty związane z pomocą prawną

Zdecydowanie większe koszty generuje ewentualna pomoc prawna. Wielu dłużników w celu zwiększenia swoich szans postanawia skorzystać z usług radcy prawnego, który pomoże w przygotowaniu wniosku, a także będzie w stanie reprezentować dłużnika w sądzie. W takim przypadku należy doliczyć 17 złotych opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Niezbędne będzie także pokrycie samych kosztów, korzystania z pomocy prawnej. Te są natomiast zależne od konkretnego specjalisty, który zostanie wybrany, a także długości i skomplikowania postępowania.

Koszty syndyka i koszty sądowe

Kolejne koszty, na które należy się przygotować to koszty samego postępowania sądowego oraz wynagrodzenia syndyka. Opłaty te zależą od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim posiadanie przez dłużnika majątku znacząco wydłuża całą procedurę, a ewentualna sprzedaż poszczególnych składników w drodze licytacji znacząco wpływa na wysokość ponoszonych kosztów. Najmniejsze koszty związane z postępowaniem i działaniem syndyka poniosą Ci dłużnicy, którzy nie posiadają własnego majątku. W takim przypadku skróceniu ulegnie również czas, po którym podjęta zostanie decyzja o ewentualnym udzieleniu zgody na ogłoszenie upadłości.

Warto przygotować się na koszty

Warto jeszcze przed złożeniem wniosku o upadłość rozpocząć gromadzenie środków na ewentualne poniesienie wszystkich kosztów ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przygotowanie się pod względem finansowym będzie pozwalało na zdecydowanie sprawniejsze przejście przez cały proces i skupienie się na innych kwestiach. W przypadku korzystania z pomocy prawnika najlepiej przygotować kilka tysięcy złotych na całą procedurę. Dzięki temu możliwe będzie poniesienie wszystkich kosztów i dotarcie do etapu, w którym uda się ogłosić upadłość i odzyskać kontrolę nad własnymi finansami.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to jedno z tych pojęć, o którym w ostatnich latach można było sporo usłyszeć. Z pewnością wiele osób mogło spotkać się z tym właśnie terminem. Sama upadłość to procedura prawna, która pozwala na oddłużenie osób, które przestały sobie z pewnych powodów radzić z obsługą posiadanych zobowiązań. Upadłość pozwala na częściowe lub nawet całkowite […]

Czytaj więcej

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to bardzo poważna decyzja, którą należy odpowiednio przemyśleć. Jest to ostateczne rozwiązanie, z którego warto skorzystać jedynie w sytuacji, gdy faktycznie nie ma możliwości poradzenia sobie z posiadanymi zobowiązaniami i upadłość jest jedyną szansą na wyjście z długów. Samo jej ogłoszenie wymaga przejścia przez pełną procedurę sądową. W trakcie sprawy rozpatrywany jest […]

Czytaj więcej

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest całkowicie darmowe. Dłużnik, który chce skorzystać z tej możliwości powinien odłożyć pewne środki finansowe na ten cel, które będą umożliwiały przejście przez procedurę i wstąpienie na drogę sądową. Same koszty zależą w dużym stopniu od tego, czy zostanie wybrana pomoc radcy prawnego. W niektórych przypadkach wsparcie profesjonalisty będzie niezbędne do […]

Czytaj więcej

Co daje upadłość konsumencka? Jakie są konsekwencje?

Mimo, że upadłość konsumencka dla wielu osób borykających się z problemem długów może wydawać się bardzo dobrym rozwiązaniem problemów, to warto odpowiednio ją przemyśleć. Ogłoszenie upadłości poza pewnymi plusami prowadzi też do konsekwencji. Dopiero po dokładnej analizie wszystkich za i przeciw warto zdecydować czy w danej sytuacji warto ogłosić upadłość. W niektórych sytuacjach korzystne będzie […]

Czytaj więcej

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to możliwość prawna, nad którą coraz częściej zastanawia się wiele osób. Ogłoszenie upadłości skierowane jest do osób prywatnych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które z różnych powodów nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. W takim przypadku upadłość daje możliwość odzyskania kontroli nad własnymi finansami i pozbycie się długów. Samo ogłoszenie upadłości wymaga […]

Czytaj więcej

Tagi: upadłość konsumencka

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu