Otwórz menu

Ile kosztuje rozwód?

Decyzja o rozwodzie to bardzo poważny wybór, który obecnie staje się coraz popularniejszy. Coraz więcej małżeństw w przypadku poważniejszych problemów decyduje się na zakończenie związku w ten właśnie sposób. Warto zatem wiedzieć z jakimi kosztami związana jest sama sprawa rozwodowa. Dodatkowo warto również pamiętać o kosztach związanych z pomocą prawną, która w niektórych przypadkach może okazać się niezbędna i pozwoli na sprawne przejście przez cały proces rozwodowy i zakończenie związku. W artykule skupimy się na wszystkich opłatach, które należy ponieść i pomożemy w odpowiednim przygotowaniu się do sprawy rozwodowej. Zapraszamy do lektury.

Koszty stałe w przypadku sprawy rozwodowej

W przypadku sprawy rozwodowej można wyróżnić koszty, które mogą zostać określone jako stałe. Muszą one zostać poniesione w związku ze złożeniem pozwu i rozpoczęciem całej procedury sądowej.

Tutaj w pierwszej kolejności należy pamiętać o opłacie sądowej, która obecnie wynosi 600 złotych. Dodatkowo w przypadku, gdy zachodzi konieczność podziału majątku to należy dodatkowo ponieść opłatę 300 złotych w przypadku zgodnego podziału lub 1000 złotych, gdy podział majątku jest sporny.

Dodatkowym kosztem może być wniosek o eksmisję małżonka z mieszkania, który związany jest z opłatą sądową w wysokości 200 złotych.

Powyższe to jednak nie wszystkie koszty, które mogą wystąpić podczas sprawy rozwodowej. Kolejne koszty mogą wynikać z tzw. zabezpieczenia roszczenia. Mogą one dotyczyć kontaktów z dzieckiem lub zmiany wysokości alimentów. W takiej sytuacji za każdy dodatkowy wniosek należy ponieść opłatę w wysokości 100 złotych. W efekcie może to jeszcze bardziej podnieść koszty związane ze sprawą rozwodową i sprawić, że ta stanie się jeszcze bardziej kosztowna. Dodatkowo w przypadku, gdy strona jest reprezentowana przez prawnika to konieczna będzie opłata od pełnomocnictwa, która obecnie wynosi 17 złotych.

Dodatkowe koszty, które mogą pojawić się w trakcie sprawy

W trakcie sprawy rozwodowej mogą również pojawić się dodatkowe koszty, które sprawią, że rozwód stanie się jeszcze bardziej kosztowny. Dotyczy to przede wszystkim przeprowadzenia dowodów. W takiej sytuacji niezbędne będzie skorzystania z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, których koszt wynosi nawet do 2000 złotych. Najczęściej konieczność skorzystania z takich usług zachodzi, gdy rodzice mają małoletnie dzieci i powstaje spór dotyczący kontaktów z nimi czy też przekazania władzy rodzicielskiej.

Może zachodzić również konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego. W takiej sytuacji należy liczyć się z dodatkowym kosztem w wysokości około 80-100 złotych.

Koszty dodatkowe mogą również wynikać ze skorzystania z usług mediatora i mogą wynosić nawet kilkaset złotych.

Na zwiększenie kosztów wpływa również pomoc adwokata lub radcy prawnego. Nie ma obowiązku korzystania z pomocy specjalisty, ale w przypadku, gdy małżonkowie nie zgadzają się w pewnych kwestiach to doświadczony prawnik może być niezbędny. Pomoże w wygraniu sprawy i znacząco przyspieszy cały proces rozwodowy.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Jak widać koszty związane ze sprawą rozwodową mogą być dość wysokie. Dlatego też zasadne jest pytanie kto je ponosi. Opłata sądowa w wysokości 600 złotych ponoszona jest przez stronę składającą pozew. Jednak w przypadku wygranej podlega ona zwrotowi przez drugą stronę. Strona przegrywająca pokrywa również koszty pomocy prawnej, które wyznaczone są na 720 złotych (jedynie w bardzo skomplikowanych sprawach mogą zostać zasądzone wyższe koszty – maksymalnie do 4320 złotych).

Jeżeli sąd uzna, że obie strony są winne rozpadowi małżeństwa to koszty dzielone są na pół.

W sytuacji, gdy sąd nie skorzysta z orzekania o winie to zwrotowi podlega połowa opłaty od pozwu oraz były małżonek zobowiązany jest zwrócić 150 złotych. Opinia OZSS może być płatna po połowie przez małżonków lub w całości przez osobę o nią wnoszącą.

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Zamknij menu