Otwórz menu

Gdzie złożyć pozew o zapłatę?

Przygotowanie pozwu o zapłatę należności wiąże się z dużym stresem – wynika przecież z sytuacji, gdy ktoś ociąga się z uregulowaniem długu, często prowadząc do zaburzenia stabilności finansowej wierzyciela. W przypadku braku reakcji na miękką windykację (czyli rozmowy telefoniczne, wysłane pisma, maile czy SMS-y z ponagleniem i wezwaniem do zapłaty), niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową – może to być ostatnia szansa na odzyskanie pieniędzy. Tymczasem język prawniczy i procedury mogą okazać się skomplikowane, zwłaszcza dla osób spoza branży. Tym bardziej warto dokładnie zapoznać się z zasadami obowiązującymi przy składaniu pozwów – m.in. dowiedzieć się, gdzie składa się dokument.

Właściwość sądu – co to znaczy?

Kluczowym pojęciem jest w tym przypadku właściwość sądu. Oznacza ona skierowanie sprawy właśnie do tego sądu, w którego kompetencjach ona leży. Wyróżnia się trzy rodzaje właściwości sądu: rzeczową, miejscową oraz funkcjonalną.

Zostaną one krótko scharakteryzowana w odniesieniu do postępowania cywilnego – takie bowiem zostaje zainicjowane w momencie złożenia pozwu o zapłatę.

Właściwość rzeczowa sądu – do jakiej instancji skierować pismo?

Właściwość rzeczowa określa instancję, w jakiej ma być rozpatrywana sprawa. Pozew o zapłatę skierować należy do sądu najniższej instancji – czyli sądu rejonowego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki: jeśli wartość przedmiotu sporu, czyli wysokość długu, przekracza 75000 zł, wówczas konieczne jest zaangażowanie sądu wyższej instancji, jakim jest sąd okręgowy.

Jeżeli na skutek błędu powoda dojdzie do skierowania pozwu do sądu nieodpowiedniego pod względem rzeczowym, pismo nie trafi jednak do kosza – sąd, w którym omyłkowo znalazło się pismo, przekaże je do odpowiedniego rzeczowo sądu. Wydłuży to oczywiście całość postępowania.

Właściwość miejscowa sądu – pod jakim adresem złożyć pozew?

W następnej kolejności ustalić należy właściwość miejscową sądu – czyli do którego z sądów rejonowych lub okręgowych powinno być skierowane pismo.

W przypadku pozwu o zapłatę, powinien on trafić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (lub w przypadku firmy – dla miejsca, w którym ma ona swoją siedzibę). Jeżeli firma ma wiele filii, sądem właściwym miejscowo jest ten dla miejscowości, w której zarejestrowana jest działalność (a więc dla głównego oddziału przedsiębiorstwa).

Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy pozwany mieszka czy też ma siedzibę za granicą. Dla osób fizycznych sądem właściwym miejscowo jest wówczas ten ustalony na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Jeśli takiego adresu nie można ustalić, pozew trzeba skierować do sądu właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda. Trzeba wówczas liczyć się z wydłużeniem procedury odzyskiwania pieniędzy.

Właściwość funkcjonalna sądu – gdy sprawa się komplikuje

Funkcjonalną właściwością sądu jest ustalenie wyższej instancji – jest więc ważne w sprawach skomplikowanych, gdy pozwany odwołuje się od wyroku. W tym przypadku nie jest jednak potrzebna interwencja powoda – wyższa instancja wskazywana jest przez sam sąd. W przypadku pozwu o zapłatę, sądem pierwszej instancji jest przeważnie rejonowy a wyższej – okręgowy.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Pozew o zapłatę

Ile kosztuje napisanie pozwu o zapłatę?

Kiedy miękkie działania windykacyjne nie przynoszą efektów i dłużnik nadal nie płaci, przychodzi czas na oddanie sprawy do sądu. Złożenie pozwu o zapłatę może stanowić jedyną możliwość odzyskania swoich pieniędzy, ale bardzo wiele zależy od jego poprawnego skonstruowania. Jaką opłatę za napisanie pozwu pobierze prawnik i jakie są koszty sądowe jego złożenia? Kiedy warto zlecić […]

Czytaj więcej

Jak złożyć pozew do sądu o zapłatę?

Brak wpłaty należności przez dłużnika pomimo podjętych działań egzekucyjnych, najczęściej kończy się w sądzie. Na taki krok decydują się przede wszystkim osoby, którym dłużnicy są winni spore sumy. Realia sądowe są jednak często niezrozumiałe dla osób bez wykształcenia prawniczego – dlatego warto zapoznać się z instrukcją składania pozwu o zapłatę. Przygotowanie pozwu do sądu o […]

Czytaj więcej

Pozew o zapłatę wynagrodzenia: brutto czy netto?

Wypłacanie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy i głównym powodem podejmowania zatrudnienia. To dlatego jeśli pracodawca zwleka z wypłatą, nie warto czekać – lepiej od razu złożyć pozew i pożegnać się z nieuczciwym przedsiębiorcą. Należy przy tym pamiętać o kilku ważnych elementach – kiedy można sporządzić pozew, jakie informacje powinien zawierać, a przede wszystkim, jak obliczyć […]

Czytaj więcej

Gdzie złożyć pozew o zapłatę?

Przygotowanie pozwu o zapłatę należności wiąże się z dużym stresem – wynika przecież z sytuacji, gdy ktoś ociąga się z uregulowaniem długu, często prowadząc do zaburzenia stabilności finansowej wierzyciela. W przypadku braku reakcji na miękką windykację (czyli rozmowy telefoniczne, wysłane pisma, maile czy SMS-y z ponagleniem i wezwaniem do zapłaty), niezbędne jest skierowanie sprawy na […]

Czytaj więcej

Tagi: Pozew o zapłatę

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu