Otwórz menu

Pozew o zapłatę wynagrodzenia: brutto czy netto?

Wypłacanie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy i głównym powodem podejmowania zatrudnienia. To dlatego jeśli pracodawca zwleka z wypłatą, nie warto czekać – lepiej od razu złożyć pozew i pożegnać się z nieuczciwym przedsiębiorcą. Należy przy tym pamiętać o kilku ważnych elementach – kiedy można sporządzić pozew, jakie informacje powinien zawierać, a przede wszystkim, jak obliczyć jego wartość?

Kiedy można sporządzić pozew o zapłatę wynagrodzenia?

Termin wypłaty wynagrodzenia jest ustalony w umowie, jaką pracownik podpisał z pracodawcą. Nawet jednodniowe opóźnienie może stanowić podstawę do wystosowania pozwu. Najczęściej stosuje się jednak w pierwszej kolejności miękkie postępowanie windykacyjne – czyli rozmowę z pracodawcą, później przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli nie są one skuteczne – czas poprosić o interwencję sąd.

Co istotne, długiem pracodawcy wobec pracownika jest nie tylko samo wynagrodzenie. Podobna zasada obowiązuje wówczas, gdy pracodawca nie chce zapłacić za nadgodziny, delegację, czy też wypłacić ekwiwalentu za urlop, z którego pracownik nie skorzystał.

Za prawidłowość stosunku pracy odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy – i to do niej należy zwrócić się w pierwszej kolejności. PIP zbada stan faktyczny i sporządzi protokół, który będzie stanowił podstawę postępowania sądowego.

Jak ustalić wysokość kwoty pozwu o zapłatę wynagrodzenia?

W pozwie o zapłatę wynagrodzenia podaje się kwotę brutto. Ta powinna trafiać do wiadomości pracownika co miesiąc, na tzw. pasku. Jeśli kadry uchybiają obowiązkowi przekazywania pracownikom tej informacji, należy zwrócić się do nich w celu wskazania konkretnej kwoty, z jaką zalega pracodawca.

W ramach jednego pozwu można domagać się zapłaty całości wynagrodzenia, z jakim pracodawca zalega – a zatem nie tylko za jeden miesiąc. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku sumy przekraczającej 50 000 zł, obowiązywać będzie pracownika konieczność wniesienia opłaty sądowej. Z kolei poniżej 10 000 zł, możliwe jest szybsze postępowanie w trybie uproszczonym – dlatego też z pozwem nie należy zwlekać.

Pozostałe elementy pozwu o zapłatę wynagrodzenia

Pozew o zapłatę wynagrodzenia, jak każde pismo kierowane do sądu, musi spełniać szczegółowe wymogi formalne. Wskazać należy obie strony sporu – czyli pracownika (powoda) oraz pracodawcę (pozwanego). Powodem będzie nie bezpośredni przełożony czy prezes zarządu, ale firma jako osoba prawna.

Poza kwotą wynikającą bezpośrednio z treści umowy, pracownik może ubiegać się również o wypłacanie przez pracodawcę odsetek za zwłokę – należy podać ich wysokość. Potrzebne będą także dowody na zasadność żądania. Najczęściej jest to po prostu umowa o pracę, postępowanie usprawni także wspomniany już protokół sporządzony przez PIP. Sprawa komplikuje się wówczas, gdy umowa zawarta została ustnie – wówczas niezbędne okażą się np. zeznania świadków, zdjęcia dokumentujące wykonaną pracę, wydruki maili ze skrzynki służbowej itp. Pozew trzeba podpisać własnoręcznie i złożyć w biurze podawczym sądu rejonowego właściwego dla dłużnika (czyli firmy zalegającej z wynagrodzeniem).

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Pozew o zapłatę

Ile kosztuje napisanie pozwu o zapłatę?

Kiedy miękkie działania windykacyjne nie przynoszą efektów i dłużnik nadal nie płaci, przychodzi czas na oddanie sprawy do sądu. Złożenie pozwu o zapłatę może stanowić jedyną możliwość odzyskania swoich pieniędzy, ale bardzo wiele zależy od jego poprawnego skonstruowania. Jaką opłatę za napisanie pozwu pobierze prawnik i jakie są koszty sądowe jego złożenia? Kiedy warto zlecić […]

Czytaj więcej

Jak złożyć pozew do sądu o zapłatę?

Brak wpłaty należności przez dłużnika pomimo podjętych działań egzekucyjnych, najczęściej kończy się w sądzie. Na taki krok decydują się przede wszystkim osoby, którym dłużnicy są winni spore sumy. Realia sądowe są jednak często niezrozumiałe dla osób bez wykształcenia prawniczego – dlatego warto zapoznać się z instrukcją składania pozwu o zapłatę. Przygotowanie pozwu do sądu o […]

Czytaj więcej

Pozew o zapłatę wynagrodzenia: brutto czy netto?

Wypłacanie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy i głównym powodem podejmowania zatrudnienia. To dlatego jeśli pracodawca zwleka z wypłatą, nie warto czekać – lepiej od razu złożyć pozew i pożegnać się z nieuczciwym przedsiębiorcą. Należy przy tym pamiętać o kilku ważnych elementach – kiedy można sporządzić pozew, jakie informacje powinien zawierać, a przede wszystkim, jak obliczyć […]

Czytaj więcej

Gdzie złożyć pozew o zapłatę?

Przygotowanie pozwu o zapłatę należności wiąże się z dużym stresem – wynika przecież z sytuacji, gdy ktoś ociąga się z uregulowaniem długu, często prowadząc do zaburzenia stabilności finansowej wierzyciela. W przypadku braku reakcji na miękką windykację (czyli rozmowy telefoniczne, wysłane pisma, maile czy SMS-y z ponagleniem i wezwaniem do zapłaty), niezbędne jest skierowanie sprawy na […]

Czytaj więcej

Tagi: Pozew o zapłatę

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu