Otwórz menu

Co to jest windykacja?

Dla większości osób windykacja oznacza jedno: kłopoty. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, windykacja jest stresująca dla dłużnika. Po drugiej stronie jest jednak podmiot wysuwający roszczenia – osoba prywatna lub firma. Zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i dużych zaległości, skuteczna windykacja może oznaczać ich być albo nie być. Czym dokładnie jest ten proces i kto ma prawo go przeprowadzić?

Windykacja – definicja pojęcia i rodzaje

Terminem windykacja określa się odzyskanie lub uzyskanie wartości materialnych przez wierzyciela od dłużnika, za pomocą określonych środków, mieszczących się w granicach prawa. Najczęściej mowa tutaj o niezapłaconej fakturze czy niezwróconym na czas długu.

Celem windykacji nie jest zatem prześladowanie dłużnika, ale wyegzekwowanie od niego spłaty wierzytelności (o ile te powstały zgodnie z prawem – np. na skutek dokonania zakupu z odroczoną płatnością, gdy po uzgodnionym terminie dłużnik nadal nie uiścił zapłaty). Jest to zatem proces legalny i w swoim pierwotnym założeniu wcale nie ma charakteru opresyjnego – przeciwnie, jest raczej formą motywacji, do której ucieka się wierzyciel w celu odzyskania należnych mu dóbr materialnych i niematerialnych.

Czy windykacja to to samo co egzekucja komornicza?

Powszechnym błędem jest utożsamianie windykacji z egzekucją komorniczą. Warto podkreślić, że nie są to terminy jednoznaczne i nie mogą być stosowane zamiennie. Opisana wcześniej windykacja obejmuje środki takie jak np. wystosowanie wezwania do zapłaty, telefon do dłużnika z przypomnieniem o płatności czy skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jeśli wszelkie sposoby zawiodą, po windykacji może natomiast nastąpić egzekucja. Dochodzi do niej wyłącznie wówczas, gdy dłużnik nie stosuje się do wyroku sądu, nakazującego uregulowanie wierzytelności. Aby zabezpieczyć interesy wierzyciela, sąd może zlecić przeprowadzenie egzekucji komornikowi, ten zaś ma już możliwość zastosowania środków przymusu. Ponownie nie mówimy jednak o scenach znanych z kiepskich filmów – te stanowią raczej ostateczność a jeszcze częściej – wymysł scenarzystów. Do środków stosowanych przez komornika należy np. wezwanie dłużnika do przedstawienia wykazu majątku, a także zajęcie środków na koncie bankowym dłużnika albo zlicytowanie jego ruchomości lub nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb wierzycieli.

Kto może przeprowadzić windykację?

Windykacja leży przede wszystkim w gestii wierzyciela – i to on w pierwszej kolejności ma możliwość jej przeprowadzenia – np. z użyciem wspomnianych już telefonów ponaglających czy wysyłania wezwań do zapłaty, a także przekazania sprawy sądowi.

W windykacji może wyręczyć wierzyciela firma windykacyjna, której zleci on odzyskanie długu. W zależności od polityki danego podmiotu, firma windykacyjna może dążyć do odzyskania wierzytelności za  góry ustaloną opłatą lub w ramach prowizji od kwoty, jaką uda jej się uzyskać. Istnieje także opcja wykupienia długu przez firmę windykacyjną – wówczas dochodzi ona już swoich praw.

Jeśli natomiast chodzi o egzekucję, tę ma prawo przeprowadzić wyłącznie komornik.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: windykacja należności

Co to jest windykacja?

Dla większości osób windykacja oznacza jedno: kłopoty. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, windykacja jest stresująca dla dłużnika. Po drugiej stronie jest jednak podmiot wysuwający roszczenia – osoba prywatna lub firma. Zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i dużych zaległości, skuteczna windykacja może oznaczać ich być albo nie być. Czym dokładnie jest ten proces i kto […]

Czytaj więcej

Na czym polega windykacja?

Gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu spłaty zobowiązań lub też nie zwraca na czas wypożyczonego mu dobra, wierzyciel nie ma innego wyboru niż zainicjowanie procesu windykacji. Jego celem jest po prostu odzyskanie korzyści. Zwłaszcza podczas pierwszej takiej sytuacji zarówno wierzyciel jak i dłużnik nie znają procedury i nie wiedzą, jakie przysługują im prawa, dlatego […]

Czytaj więcej

Windykacja – kiedy rozpocząć?

Rozpoczęcie procesu windykacji jest stresujące dla obu jej stron. Wierzyciel, pozbawiony należnych mu dóbr, może popaść w problemy finansowe. Dłużnik ma świadomość, że jego majątkowi zagraża postępowanie windykacyjne. Warto zatem wiedzieć, kiedy może dojść do rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. Windykacja polubowna – za każdym razem, gdy wierzyciel upomina się o swoje dobra Powód przystąpienia do windykacji […]

Czytaj więcej

Windykacja terenowa – czy jest legalna?

Windykacja obejmuje wszystkie działania mające na celu odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy lub innych dóbr, które winien jest mu dłużnik. Możne ona przybierać wiele form – np. wysłanie wezwania do zapłaty drogą pocztową, poinformowanie o zaległej płatności drogą mailową, czy też wykonanie telefonu do dłużnika w celu ustalenia jego sytuacji i możliwości dokonania spłaty. Jedną z […]

Czytaj więcej

Windykacja – jak się bronić?

Proces windykacyjny wzbudza silne emocje. Jest stresujący dla dłużnika, obawiającego się utraty oszczędności czy dóbr materialnych, ale także dla wierzyciela, który może popaść w kłopoty finansowe na skutek braku należnych wpłat. Strach podsycany jest dodatkowo przez niewiedzę – wiele osób nie ma świadomości tego, czym jest windykacja, kto może ją przeprowadzać i jak powinna ona […]

Czytaj więcej

Tagi: windykacja należności

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu