Otwórz menu

Windykacja terenowa – czy jest legalna?

Windykacja obejmuje wszystkie działania mające na celu odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy lub innych dóbr, które winien jest mu dłużnik. Możne ona przybierać wiele form – np. wysłanie wezwania do zapłaty drogą pocztową, poinformowanie o zaległej płatności drogą mailową, czy też wykonanie telefonu do dłużnika w celu ustalenia jego sytuacji i możliwości dokonania spłaty. Jedną z możliwości przeprowadzenia windykacji jest dokonanie jej w terenie. Sprawdź, czy ten sposób motywowania dłużnika do spłaty długu jest legalny i kto może być w niego zaangażowany.

Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa polega na bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem. Oznacza to konieczność odwiedzenia go w domu lub w miejscu pracy. Jest to dopuszczalna prawnie forma windykacji, przy czym windykator musi przestrzegać określonych zasad.

Windykator terenowy nie może straszyć dłużnika ani mu grozić – nie taka jest jego rola. Jego zadanie to przede wszystkim zweryfikowanie sytuacji. Dlaczego dłużnik nie płaci? Czy powodem jest utrata płynności finansowej lub preferowanie innych wierzycieli, ważniejszych z punktu widzenia dłużnika? A może w jego życiu wystąpiło nagłe zdarzenie, w skutek którego po prostu zapomniał o wierzytelności? Bardzo często podczas spokojnej, serdecznej, bezpośredniej rozmowy, można załatwić znacznie więcej, niż przy pomocy pism ponaglających.

Windykacja terenowa należy do najskuteczniejszych form odzyskiwania długów. Działa tutaj przede wszystkim efekt psychologiczny: dłużnik nie dostaje tylko formalnego pisma, ale ma kontakt z żywą osobą. Dodatkowo obawia się kompromitacji w oczach sąsiadów czy pracowników, co motywuje go do spłaty.

Kto może prowadzić windykację terenową?

Do windykacji terenowej uprawniony jest przede wszystkim sam wierzyciel. Ma on możliwość odwiedzenia dłużnika w celu przeprowadzenia z nim rozmowy dot. stanu zadłużenia, terminów i warunków spłaty.

Bardzo często jednak wierzyciel nie może lub nie chce osobiście angażować się w windykację terenową. Może wówczas skorzystać z usług jednej z działających na rynku firm windykacyjnych, zajmujących się przeprowadzaniem postępowania windykacyjnego.

Firma windykacyjna może działać dwojako. Pierwszy sposób obejmuje podpisanie z wierzycielem umowy, zgodnie z którą firmie zapłacony zostanie procent od skutecznie przeprowadzonej windykacji (lub po prostu, z góry określona kwota). Druga możliwość to wykupienie długu przez firmę windykacyjną. Dla wierzyciela oznacza to finalne uzyskanie mniejszej kwoty niż ta, na którą opiewa dług, ale przynajmniej dostaje ją natychmiast i nie musi już zajmować się windykacją. Dług staje się wówczas własnością firmy windykacyjnej, która prowadzi kolejne czynności już we własnym imieniu.

Czy windykator może zabrać przedmioty z domu lub z firmy w trakcie windykacji terenowej?

Windykator nie jest komornikiem – a tylko ten ostatni może stosować środki przymusu, w tym zabierać przedmioty należące do dłużnika w celu ich zlicytowania. Windykator nie ma takich uprawnień i jeśli próbuje wynieść coś z domu lub firmy, dłużnik powinien natychmiast skontaktować się z policją.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: windykacja należności

Co to jest windykacja?

Dla większości osób windykacja oznacza jedno: kłopoty. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, windykacja jest stresująca dla dłużnika. Po drugiej stronie jest jednak podmiot wysuwający roszczenia – osoba prywatna lub firma. Zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i dużych zaległości, skuteczna windykacja może oznaczać ich być albo nie być. Czym dokładnie jest ten proces i kto […]

Czytaj więcej

Na czym polega windykacja?

Gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu spłaty zobowiązań lub też nie zwraca na czas wypożyczonego mu dobra, wierzyciel nie ma innego wyboru niż zainicjowanie procesu windykacji. Jego celem jest po prostu odzyskanie korzyści. Zwłaszcza podczas pierwszej takiej sytuacji zarówno wierzyciel jak i dłużnik nie znają procedury i nie wiedzą, jakie przysługują im prawa, dlatego […]

Czytaj więcej

Windykacja – kiedy rozpocząć?

Rozpoczęcie procesu windykacji jest stresujące dla obu jej stron. Wierzyciel, pozbawiony należnych mu dóbr, może popaść w problemy finansowe. Dłużnik ma świadomość, że jego majątkowi zagraża postępowanie windykacyjne. Warto zatem wiedzieć, kiedy może dojść do rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. Windykacja polubowna – za każdym razem, gdy wierzyciel upomina się o swoje dobra Powód przystąpienia do windykacji […]

Czytaj więcej

Windykacja terenowa – czy jest legalna?

Windykacja obejmuje wszystkie działania mające na celu odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy lub innych dóbr, które winien jest mu dłużnik. Możne ona przybierać wiele form – np. wysłanie wezwania do zapłaty drogą pocztową, poinformowanie o zaległej płatności drogą mailową, czy też wykonanie telefonu do dłużnika w celu ustalenia jego sytuacji i możliwości dokonania spłaty. Jedną z […]

Czytaj więcej

Windykacja – jak się bronić?

Proces windykacyjny wzbudza silne emocje. Jest stresujący dla dłużnika, obawiającego się utraty oszczędności czy dóbr materialnych, ale także dla wierzyciela, który może popaść w kłopoty finansowe na skutek braku należnych wpłat. Strach podsycany jest dodatkowo przez niewiedzę – wiele osób nie ma świadomości tego, czym jest windykacja, kto może ją przeprowadzać i jak powinna ona […]

Czytaj więcej

Tagi: windykacja należności

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu