Otwórz menu

Windykacja – kiedy rozpocząć?

Rozpoczęcie procesu windykacji jest stresujące dla obu jej stron. Wierzyciel, pozbawiony należnych mu dóbr, może popaść w problemy finansowe. Dłużnik ma świadomość, że jego majątkowi zagraża postępowanie windykacyjne. Warto zatem wiedzieć, kiedy może dojść do rozpoczęcia postępowania windykacyjnego.

Windykacja polubowna – za każdym razem, gdy wierzyciel upomina się o swoje dobra

Powód przystąpienia do windykacji jest zawsze ten sam: zaległe należności. Zarówno firma, jak i osoba prywatna, która nie wywiązuje się z deklarowanych terminów zapłaty za usługi czy dobra albo też terminu zwrotu wypożyczonej ruchomości, powinna więc liczyć się z przystąpieniem do windykacji przez wierzyciela.

Windykacja najczęściej przyjmuje na początku formę polubowną – wierzyciel lub podmiot przez niego upoważniony, informuje dłużnika o samym fakcie istnienia długu, przypomina o terminie, w jakim zobowiązanie miało być uregulowane, ewentualnie wyznacza nowy termin. Za pomocą rozmowy telefonicznej, e-maili, wiadomości tekstowych lub pism, wierzyciel może także starać się rozeznać w sytuacji dłużnika. Jeśli przyczyną braku wpłaty jest nagłe zdarzenie losowe (np. ciężka choroba), a dodatkowo dłużnik wykazuje wolę współpracy, wierzyciel prawdopodobnie zgodzi się na odroczenie terminu lub rozłożenie długu na raty.

Windykacja sądowa – kiedy windykacja miękka jest bezskuteczna

Do windykacji sądowej może dojść od razu, z pominięciem drogi polubownej – w praktyce jednak bardzo mało firm się na to decyduje. Powodem jest długie postępowanie sądowe, w trakcie którego wierzyciel nadal nie otrzymuje swoich pieniędzy – a przecież głównie o to mu chodzi.

Postępowanie sądowe będzie zatem dotyczyło przede wszystkim tych dłużników, którzy nie wykazują woli współpracy (np. po ustaleniu nowego harmonogramu spłaty, nadal się z niego nie wywiązują) albo tych, którzy nie są dostępni (nie odbierają pism, telefonów, nie odpowiadają na maile i SMSy).

Po uzyskaniu wyroku sądowego nakazującego spłatę wierzytelności, dłużnik powinien się liczyć z podwyższeniem kosztów, jakie musi zapłacić – będzie to również koszt postępowania sądowego. Wyrok oznacza, że czas na pertraktacje się skończył – jeśli dłużnik natychmiast nie ureguluje wierzytelności, do gry wkroczy komornik.

Windykacja komornicza – gdy dłużnik nie współpracuje

Najczęściej windykacja kojarzy się właśnie z egzekucją komorniczą – ale jest to dopiero ostatnia jej forma. Sąd zleci odzyskanie długu komornikowi dopiero wówczas, gdy dłużnik zupełnie nie wykaże woli współpracy ani z wierzycielem, ani z sądem.

Ale również komornik nie rozpocznie swojej pracy od przysłania lawety po samochód dłużnika. W pierwszej kolejności wyda wezwanie do przedłożenia wykazu majątku, sprawdzi dochody z wszystkich źródeł i oceni, do jakiej wysokości powinien je zająć – tak, aby jednocześnie zaspokoić jak najwięcej roszczeń jak największej liczby wierzycieli, ale jednocześnie nie pozostawić dłużnika i jego rodziny bez środków do życia. Jeśli zatem dochodzi do wizyty komornika w asyście policji w domu czy firmie dłużnika, to można założyć, że dłużnik wykazał się całkowitym brakiem woli współpracy.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: windykacja należności

Co to jest windykacja?

Dla większości osób windykacja oznacza jedno: kłopoty. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, windykacja jest stresująca dla dłużnika. Po drugiej stronie jest jednak podmiot wysuwający roszczenia – osoba prywatna lub firma. Zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i dużych zaległości, skuteczna windykacja może oznaczać ich być albo nie być. Czym dokładnie jest ten proces i kto […]

Czytaj więcej

Na czym polega windykacja?

Gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu spłaty zobowiązań lub też nie zwraca na czas wypożyczonego mu dobra, wierzyciel nie ma innego wyboru niż zainicjowanie procesu windykacji. Jego celem jest po prostu odzyskanie korzyści. Zwłaszcza podczas pierwszej takiej sytuacji zarówno wierzyciel jak i dłużnik nie znają procedury i nie wiedzą, jakie przysługują im prawa, dlatego […]

Czytaj więcej

Windykacja – kiedy rozpocząć?

Rozpoczęcie procesu windykacji jest stresujące dla obu jej stron. Wierzyciel, pozbawiony należnych mu dóbr, może popaść w problemy finansowe. Dłużnik ma świadomość, że jego majątkowi zagraża postępowanie windykacyjne. Warto zatem wiedzieć, kiedy może dojść do rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. Windykacja polubowna – za każdym razem, gdy wierzyciel upomina się o swoje dobra Powód przystąpienia do windykacji […]

Czytaj więcej

Windykacja terenowa – czy jest legalna?

Windykacja obejmuje wszystkie działania mające na celu odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy lub innych dóbr, które winien jest mu dłużnik. Możne ona przybierać wiele form – np. wysłanie wezwania do zapłaty drogą pocztową, poinformowanie o zaległej płatności drogą mailową, czy też wykonanie telefonu do dłużnika w celu ustalenia jego sytuacji i możliwości dokonania spłaty. Jedną z […]

Czytaj więcej

Windykacja – jak się bronić?

Proces windykacyjny wzbudza silne emocje. Jest stresujący dla dłużnika, obawiającego się utraty oszczędności czy dóbr materialnych, ale także dla wierzyciela, który może popaść w kłopoty finansowe na skutek braku należnych wpłat. Strach podsycany jest dodatkowo przez niewiedzę – wiele osób nie ma świadomości tego, czym jest windykacja, kto może ją przeprowadzać i jak powinna ona […]

Czytaj więcej

Tagi: windykacja należności

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu