Otwórz menu

Na czym polega windykacja?

Gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu spłaty zobowiązań lub też nie zwraca na czas wypożyczonego mu dobra, wierzyciel nie ma innego wyboru niż zainicjowanie procesu windykacji. Jego celem jest po prostu odzyskanie korzyści. Zwłaszcza podczas pierwszej takiej sytuacji zarówno wierzyciel jak i dłużnik nie znają procedury i nie wiedzą, jakie przysługują im prawa, dlatego przed przystąpieniem do windykacji warto sprawdzić, na czym ona polega.

Kiedy dochodzi do windykacji?

Do windykacji dochodzi za każdym razem, gdy wierzyciel lub strona trzecia, działająca w jego imieniu (np. firma windykacyjna) podejmuje próbę odzyskania należnych mu dóbr. A zatem już nawet telefon wykonany do dłużnika w celu przypomnienia mu o zaległej płatności, jest formą windykacji.

Windykacja ma więc miejsce za każdym razem, gdy wierzyciel upomina się o swoje pieniądze lub dobra. Nawet e-mail z biblioteki informujący o niezwróceniu wypożyczonej książki w terminie, także jest formą windykacji. Dopiero gdy podstawowe możliwości windykatora (np. wezwanie do zapłaty) zostają wyczerpane, może pojawić się konieczność interwencji sądu lub komornika.

Jakie są rodzaje windykacji?

Najistotniejszy podział rodzajów windykacji dotyczy jej intensywności i poziomu zaangażowania w nią podmiotów innych niż sam wierzyciel. Można więc wyróżnić windykację polubowną, sądową oraz egzekucyjną.

Windykacja polubowna, czyli miękka, ma charakter motywujący. Windykator (najczęściej sam wierzyciel lub odpowiedzialny za to dział w jego firmie) podejmuje próby skontaktowania się z dłużnikiem. Przeważnie ma ona formę rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i e-maili oraz pism. Dzięki spokojnej rozmowie można ujawnić przyczyny braku wpłaty – np. przejściowe kłopoty finansowe czy zdrowotne dłużnika – dzięki czemu można ustalić nowy harmonogram spłat.

Gdy windykacja miękka zawiedzie, wierzyciel może zdecydować się na skierowanie sprawy na drogę sądową. To już twarda windykacja. Bardzo rzadko wierzyciel przechodzi od razu do tego etapu, z pominięciem postępowania polubownego – to m.in. udowodnione próby kontaktu z dłużnikiem będą stanowiły w sądzie dowód na to, że windykator zrobił wszystko, co było w jego mocy. Postępowanie sądowe może być niestety długotrwałe. Rozpoczyna się przeważnie od posiedzeń bez udziału stron, kończących się wydaniem nakazu, od którego dłużnik może się odwołać. Wtedy konieczne jest postępowanie jawne, z udziałem stron a następnie uzyskanie klauzuli jego wykonalności. Zaangażowanie sądu jest już czynnością poważną i dłużnik, który dojdzie do tego etapu postępowania, musi wiedzieć, że już nie tylko sam wierzyciel, ale także organy prawa, będą pilnować spłaty długu.

Brak chęci współpracy po stronie dłużnika oznacza konieczność zaangażowania komornika, który już z ramienia sądu poszuka źródeł finansowania. Może zająć rachunek bankowy dłużnika albo zająć a następnie zlicytować jego dobra, do wysokości długu, kosztów postępowania sądowego i kosztów samej egzekucji.

Warto pamiętać, że środki przymusu (np. wejście do domu dłużnika w asyście policji i zabranie pewnych przedmiotów) może stosować wyłącznie komornik upoważniony przez sąd, nie firma windykacyjna czy wierzyciel.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: windykacja należności

Co to jest windykacja?

Dla większości osób windykacja oznacza jedno: kłopoty. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, windykacja jest stresująca dla dłużnika. Po drugiej stronie jest jednak podmiot wysuwający roszczenia – osoba prywatna lub firma. Zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i dużych zaległości, skuteczna windykacja może oznaczać ich być albo nie być. Czym dokładnie jest ten proces i kto […]

Czytaj więcej

Na czym polega windykacja?

Gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu spłaty zobowiązań lub też nie zwraca na czas wypożyczonego mu dobra, wierzyciel nie ma innego wyboru niż zainicjowanie procesu windykacji. Jego celem jest po prostu odzyskanie korzyści. Zwłaszcza podczas pierwszej takiej sytuacji zarówno wierzyciel jak i dłużnik nie znają procedury i nie wiedzą, jakie przysługują im prawa, dlatego […]

Czytaj więcej

Windykacja – kiedy rozpocząć?

Rozpoczęcie procesu windykacji jest stresujące dla obu jej stron. Wierzyciel, pozbawiony należnych mu dóbr, może popaść w problemy finansowe. Dłużnik ma świadomość, że jego majątkowi zagraża postępowanie windykacyjne. Warto zatem wiedzieć, kiedy może dojść do rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. Windykacja polubowna – za każdym razem, gdy wierzyciel upomina się o swoje dobra Powód przystąpienia do windykacji […]

Czytaj więcej

Windykacja terenowa – czy jest legalna?

Windykacja obejmuje wszystkie działania mające na celu odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy lub innych dóbr, które winien jest mu dłużnik. Możne ona przybierać wiele form – np. wysłanie wezwania do zapłaty drogą pocztową, poinformowanie o zaległej płatności drogą mailową, czy też wykonanie telefonu do dłużnika w celu ustalenia jego sytuacji i możliwości dokonania spłaty. Jedną z […]

Czytaj więcej

Windykacja – jak się bronić?

Proces windykacyjny wzbudza silne emocje. Jest stresujący dla dłużnika, obawiającego się utraty oszczędności czy dóbr materialnych, ale także dla wierzyciela, który może popaść w kłopoty finansowe na skutek braku należnych wpłat. Strach podsycany jest dodatkowo przez niewiedzę – wiele osób nie ma świadomości tego, czym jest windykacja, kto może ją przeprowadzać i jak powinna ona […]

Czytaj więcej

Tagi: windykacja należności

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu