Otwórz menu

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Dłużnik musi pożegnać się z częścią swojego majątku, komornik niejednokrotnie bywa postrzegany jako nieludzki. Obraz drastycznych scen z udziałem komornika to jednaj w większości filmowa fikcja. W praktyce obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie pieniądze i przedmioty mogą zostać zabrane czy zlicytowane. Jakich świadczeń i rzeczy nie zajmie komornik?

Co może zabrać komornik?

Komornik ma prawo do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, jak również do zlicytowania części jego nieruchomości i ruchomości. W pierwszej kolejności komornik najczęściej zajmuje rachunek bankowy – zarówno bieżący, jak i oszczędnościowy. Jeśli ten nie wystarczy na pokrycie długów, dochodzi do licytacji nieruchomości. Mogą to być pojazdy (np. samochód osobowy, ciągnik rolniczy), maszyny i urządzenia (np. AGD i RTV), meble, nieruchomości (np. mieszkanie, działka).

Jeżeli na koncie dłużnika nie ma już środków, zlicytowano część jego majątku podlegającą zajęciu komorniczemu, a wierzyciele nadal nie otrzymali pełnej sumy wskazanej przez sąd, wówczas pozostałe pieniądze są ściągane z bieżących wpływów. Komornik ma prawo potrącić 50% wynagrodzenia za pracę (do wysokości płacy minimalnej), a także dokonać egzekucji z praw majątkowych dłużnika (np. z akcji czy z praw autorskich do publikowanego utworu).

Zajęciu do 25% całkowitej sumy podlega również część świadczeń socjalnych, m.in. zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, a także zasiłek dla bezrobotnych – w przypadku dłużników alimentacyjnych.

Jakie środki pieniężne nie podlegają egzekucji komorniczej?

Zadaniem komornika jest zwrócenie wierzycielowi pieniędzy, których nie otrzymał on od dłużnika, a nie pozbawienie dłużnika środków do życia. Z tej przyczyny część środków pieniężnych nie podlega egzekucji. Przede wszystkim jest to część wynagrodzenia za pracę – dłużnikowi musi pozostać na koncie kwota odpowiadająca płacy minimalnej. Zasada ta nie obowiązuje wyłącznie w przypadku dłużników alimentacyjnych – tutaj komornik może potrącić do 60% wynagrodzenia.

Dodatkowo spod egzekucji wyłączona jest większość świadczeń socjalnych, m.in. emerytura, 500+, alimenty, zasiłek dla opiekuna, stypendium naukowe lub mieszkaniowe studenta, dodatek rodzinny i pielęgnacyjny, świadczenia z opieki społecznej.

Czy komornik może zlicytować wszystkie nieruchomości i ruchomości?

W myśl zasady, że dłużnik nie może pozostać bez środków do życia, komornik może zlicytować wyłącznie te ruchomości i nieruchomości, które nie są niezbędne do codziennej egzystencji. Nie trzeba więc obawiać się, że po jego wizycie mieszkanie zostanie ogołocone.

W praktyce możliwość wynoszenia przedmiotów z domu dłużnika jest mocno ograniczona. Komornik nie zabierze większości sprzętów AGD (lodówki, pralki), mebli użytkowych, służącego do pracy komputera ani nawet telewizora. Wyjątek stanowią przedmioty, których wartość znacznie przewyższa średnią rynkową – czyli AGD i RTV klasy premium albo odzież z kolekcji domów mody.

Komornik może zająć mieszkanie czy dom, ale bardzo rzadko dochodzi do ich zlicytowania, zwłaszcza jeśli dłużnik nie miałby gdzie mieszkać albo gdy wysokość długu jest niższa niż 5% wartości nieruchomości. To, czy komornik zabierze samochód, zależy od indywidualnej sytuacji – jeśli dłużnik pracuje zdalnie, może stracić auto, ale jeśli dojeżdża do pracy kilkadziesiąt kilometrów, najprawdopodobniej do egzekucji nie dojdzie – chyba że jest to bardzo drogi samochód.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Egzekucja komornicza

Co to jest egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik zalegający ze spłatą swojego zobowiązania, obawia się interwencji komornika. Kultura popularna jest odpowiedzialna za wyjątkowo zły obraz tego funkcjonariusza publicznego. Najczęściej fantazje scenarzystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – ani komornik nie ma złych intencji, ani egzekucja nie przebiega dramatycznie jak na filmach. Kiedy może dojść do egzekucji, jak ona przebiega i […]

Czytaj więcej

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Dłużnik musi pożegnać się z częścią swojego majątku, komornik niejednokrotnie bywa postrzegany jako nieludzki. Obraz drastycznych scen z udziałem komornika to jednaj w większości filmowa fikcja. W praktyce obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie pieniądze i przedmioty mogą zostać zabrane czy zlicytowane. Jakich świadczeń i rzeczy […]

Czytaj więcej

Ile trwa egzekucja komornicza?

Najczęściej żadna ze stron nie jest zadowolona z terminów egzekucji komorniczej. Wierzyciel chciałby, aby odbyła się ona jak najszybciej, aby mógł odzyskać swoją należność. Dłużnik wolałby raczej odwlekać proces w nieskończoność. Komornika wiążą z kolei ściśle określone przepisy, uwzględniające również termin rozpoczęcia i zakończenia egzekucji, wraz z wysokością zajmowanych środków czy rodzajem licytowanych sprzętów. Jak […]

Czytaj więcej

Co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej?

Przystąpienie przez komornika do egzekucji długu, może wymagać od dłużnika poważnych zmian w życiu codziennym – zwłaszcza jeśli zajęta zostanie połowa comiesięcznego wynagrodzenia, część majątku zostanie zlicytowana a z konta znikną oszczędności. Co do zasady, komornik będzie kontynuował postępowanie egzekucyjne aż do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, co dla niektórych dłużników może oznaczać borykanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Już sama spłata długu jest wystarczającym obciążeniem dla większości dłużników. Niestety, na tym lista kosztów się nie zamyka. Za swoje czynności komornik pobiera opłatę (najczęściej w formie procentu od ściąganej należności). Często należy pokryć również dodatkowe koszty związane z postępowaniem. Co istotne, nie zawsze leżą one po stronie dłużnika. Jakiej wielkości kosztów należy się spodziewać, […]

Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wiąże się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, ale także wizerunkowej. Jeśli ściągana co miesiąc z wynagrodzenia kwota jest wysoka albo gdy na licytację trafiły cenne przedmioty lub nieruchomości, dodatkowo konieczna będzie zmiana stylu życia. Tym bardziej warto znać swoje prawa – i dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Jedną […]

Czytaj więcej

Tagi: Egzekucja komornicza

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu