Otwórz menu

Ile trwa egzekucja komornicza?

Najczęściej żadna ze stron nie jest zadowolona z terminów egzekucji komorniczej. Wierzyciel chciałby, aby odbyła się ona jak najszybciej, aby mógł odzyskać swoją należność. Dłużnik wolałby raczej odwlekać proces w nieskończoność. Komornika wiążą z kolei ściśle określone przepisy, uwzględniające również termin rozpoczęcia i zakończenia egzekucji, wraz z wysokością zajmowanych środków czy rodzajem licytowanych sprzętów. Jak długo realnie trwa ściąganie długów?

Jak szybko komornik rozpoczyna egzekucję?

Komornik nie może rozpocząć żadnych czynności, póki nie zgłosi się do niego wierzyciel posiadający wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności. Termin od rozpoczęcia windykacji aż do uzyskania wyroku może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy – wszystko zależy od stopnia komplikacji konkretnej sprawy. Wierzyciel musi się zmieścić w ograniczonym okienku czasowym – od otrzymania wyroku ma zaledwie tydzień na zgłoszenie się do komornika, w innym przypadku postępowanie zostaje automatycznie umorzone.

Po wpłynięciu do komornika wniosku od wierzyciela, egzekucja najczęściej również nie następuje natychmiast. Wszystko zależy od ilości spraw, jaką w danym momencie prowadzi komornik. Najczęściej jest to kolejnych kilka do kilkunastu miesięcy.

Jak długo może trwać ściąganie długów?

Wbrew obiegowym opiniom, egzekucja komornicza nie zaczyna się od wizyty komornika w domu dłużnika. Najpierw konieczne jest poinformowanie o rozpoczęciu egzekucji, które następuje w formie pisemnej. Dłużnik jest wówczas zobowiązany do przedstawienia komornikowi szczegółowego wykazu swoich dochodów oraz składników majątku – i może mieć na to nawet pół roku.

Dopiero po otrzymaniu spisu, komornik rozpoczyna właściwą interwencję. W pierwszej kolejności jest to zajęcie rachunków bankowych. Jeśli to nie wystarcza – można się spodziewać zajęcia i licytacji ruchomości i nieruchomości.

Jak długo wierzyciel może się ubiegać o wznowienie egzekucji?

Co ważne, jeśli dłużnik nie posiada pieniędzy, nie ma dochodów przekraczających minimalną pensję, nie jest właścicielem nieruchomości, w której mieszka a na dodatek w domu nie znajdują się żadne przedmioty ponad te niezbędne do normalnego funkcjonowania – komornik nic więcej nie może zrobić i postępowanie zostaje umorzone z powodu jego bezskuteczności.

To oczywiście fatalna wiadomość dla wierzyciela, któremu zależy na odzyskaniu pieniędzy. Dlatego też prawo polskie umożliwia mu ponowne ubieganie się o egzekucję – najwcześniej po pół roku od umorzenia. W tym czasie mogło dojść do polepszenia warunków bytowych dłużnika. Roszczenie tytułem wierzytelności ulega przedawnieniu – aby do tego nie dopuścić, wierzyciel powinien ubiegać się o wznowienie egzekucji nie rzadziej niż co 3 lata. W praktyce oznacza to, że egzekucja może ciągnąć się nawet na kilkanaście lat.

Czy można uniknąć egzekucji komorniczej albo ją opóźnić?

Dłużnicy często poszukują sposobów na oddalenie w czasie konieczności spłaty. Część z nich ma świadomość istnienia mechanizmu przedawnienia i liczy na zaniechanie po stronie wierzyciela. Stosowane są zatem różne wybiegi – nieodbieranie urzędowych pism, wynoszenie z domu przedmiotów wartościowych, wypłacanie pieniędzy z konta jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji. Krótkoterminowo takie działania mogą przynieść korzyść. W dłuższej perspektywie – nie warto ich podejmować. Jeśli wierzyciel jest wytrwały, dług prędzej czy później i tak trzeba będzie spłacić – tylko że wartość odsetek i kosztów postępowania może nawet wielokrotnie przewyższyć inicjalną sumę. Lepiej więc współpracować z komornikiem w celu wyboru optymalnych opcji spłaty.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Egzekucja komornicza

Co to jest egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik zalegający ze spłatą swojego zobowiązania, obawia się interwencji komornika. Kultura popularna jest odpowiedzialna za wyjątkowo zły obraz tego funkcjonariusza publicznego. Najczęściej fantazje scenarzystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – ani komornik nie ma złych intencji, ani egzekucja nie przebiega dramatycznie jak na filmach. Kiedy może dojść do egzekucji, jak ona przebiega i […]

Czytaj więcej

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Dłużnik musi pożegnać się z częścią swojego majątku, komornik niejednokrotnie bywa postrzegany jako nieludzki. Obraz drastycznych scen z udziałem komornika to jednaj w większości filmowa fikcja. W praktyce obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie pieniądze i przedmioty mogą zostać zabrane czy zlicytowane. Jakich świadczeń i rzeczy […]

Czytaj więcej

Ile trwa egzekucja komornicza?

Najczęściej żadna ze stron nie jest zadowolona z terminów egzekucji komorniczej. Wierzyciel chciałby, aby odbyła się ona jak najszybciej, aby mógł odzyskać swoją należność. Dłużnik wolałby raczej odwlekać proces w nieskończoność. Komornika wiążą z kolei ściśle określone przepisy, uwzględniające również termin rozpoczęcia i zakończenia egzekucji, wraz z wysokością zajmowanych środków czy rodzajem licytowanych sprzętów. Jak […]

Czytaj więcej

Co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej?

Przystąpienie przez komornika do egzekucji długu, może wymagać od dłużnika poważnych zmian w życiu codziennym – zwłaszcza jeśli zajęta zostanie połowa comiesięcznego wynagrodzenia, część majątku zostanie zlicytowana a z konta znikną oszczędności. Co do zasady, komornik będzie kontynuował postępowanie egzekucyjne aż do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, co dla niektórych dłużników może oznaczać borykanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Już sama spłata długu jest wystarczającym obciążeniem dla większości dłużników. Niestety, na tym lista kosztów się nie zamyka. Za swoje czynności komornik pobiera opłatę (najczęściej w formie procentu od ściąganej należności). Często należy pokryć również dodatkowe koszty związane z postępowaniem. Co istotne, nie zawsze leżą one po stronie dłużnika. Jakiej wielkości kosztów należy się spodziewać, […]

Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wiąże się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, ale także wizerunkowej. Jeśli ściągana co miesiąc z wynagrodzenia kwota jest wysoka albo gdy na licytację trafiły cenne przedmioty lub nieruchomości, dodatkowo konieczna będzie zmiana stylu życia. Tym bardziej warto znać swoje prawa – i dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Jedną […]

Czytaj więcej

Tagi: Egzekucja komornicza

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu