Otwórz menu

Co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej?

Przystąpienie przez komornika do egzekucji długu, może wymagać od dłużnika poważnych zmian w życiu codziennym – zwłaszcza jeśli zajęta zostanie połowa comiesięcznego wynagrodzenia, część majątku zostanie zlicytowana a z konta znikną oszczędności. Co do zasady, komornik będzie kontynuował postępowanie egzekucyjne aż do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, co dla niektórych dłużników może oznaczać borykanie się z długiem nawet do końca życia. Tym bardziej zrozumiałym istnienie instytucji zawieszenia egzekucji, która następuje w pewnych okolicznościach uniemożliwiających okresowo dokonywanie spłaty. Kto może wnioskować o zawieszenie egzekucji i czy jest ono tożsame z umorzeniem?

Zawieszenie a umorzenie egzekucji komorniczej – czym się różnią?

Jasnego podkreślenia wymaga informacja, że zawieszenie egzekucji komorniczej a jej umorzenie to dwa zupełnie różne zdarzenia, niosące odmienne skutki. Zawieszenie oznacza tymczasową przerwę w spłacaniu zobowiązań. Umorzenie z kolei ma miejsce wówczas, gdy komornik uznaje dług za niemożliwy do wyegzekwowania – przy czym wierzycielowi przysługuje wówczas prawo do ponownego wnioskowania o wszczęcie egzekucji.

Zawieszenie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika

O zawieszenie egzekucji może się ubiegać dłużnik, który wykaże zaistnienie pewnych okoliczności, zgodnie z prawem stanowiącym podstawę wstrzymania postępowania. Ma to miejsce wówczas, gdy sąd uchyli lub wstrzyma tytuł wykonawczy wyroku uprawniającego do egzekucji, a także wówczas, gdy dłużnik chce zaskarżyć postępowanie komornika. Podstawą do wnioskowania o zawieszenie egzekucji jest również dojście do porozumienia z wierzycielem w kwestii innego sposobu czy terminu spłaty długu.

Zawieszenie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela

Może się to wydawać zaskakujące, ale prawo do wnioskowania o zawieszenie egzekucji komorniczej ma również wierzyciel. Jest to przeważnie efekt dojścia do porozumienia z dłużnikiem (np. zaproponowania innego harmonogramu spłat czy też wzięcia pod uwagę jego sytuacji osobistej). W praktyce takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko – wierzyciel woli, aby należne mu pieniądze były zabezpieczone prawnie, nie chce ryzykować kolejnego rozczarowania.

Zawieszenie egzekucji komorniczej z urzędu

Za zawieszenie postępowania egzekucyjnego z urzędu odpowiada komornik. Nie wymaga ono interwencji wierzyciela ani dłużnika. Dochodzi do niego w ściśle określonych sytuacjach – np. w razie śmierci dłużnika (nie oznacza to zawsze umorzenia postępowania, ponieważ część długów podlega dziedziczeniu) lub wówczas, gdy dłużnik utracił zdolność procesową (np. został ubezwłasnowolniony).

Zawieszenie egzekucji komorniczej z mocy prawa

Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu na mocy prawa w ściśle określonych okolicznościach. Następuje tak najczęściej wówczas, gdy dłużnik skorzysta z instrumentu upadłości konsumenckiej – dla wielu osób fizycznych będącej jedyną formą pozbycia się zadłużenia, ale mającą oczywiście skutki prawne.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Egzekucja komornicza

Co to jest egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik zalegający ze spłatą swojego zobowiązania, obawia się interwencji komornika. Kultura popularna jest odpowiedzialna za wyjątkowo zły obraz tego funkcjonariusza publicznego. Najczęściej fantazje scenarzystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – ani komornik nie ma złych intencji, ani egzekucja nie przebiega dramatycznie jak na filmach. Kiedy może dojść do egzekucji, jak ona przebiega i […]

Czytaj więcej

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Dłużnik musi pożegnać się z częścią swojego majątku, komornik niejednokrotnie bywa postrzegany jako nieludzki. Obraz drastycznych scen z udziałem komornika to jednaj w większości filmowa fikcja. W praktyce obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie pieniądze i przedmioty mogą zostać zabrane czy zlicytowane. Jakich świadczeń i rzeczy […]

Czytaj więcej

Ile trwa egzekucja komornicza?

Najczęściej żadna ze stron nie jest zadowolona z terminów egzekucji komorniczej. Wierzyciel chciałby, aby odbyła się ona jak najszybciej, aby mógł odzyskać swoją należność. Dłużnik wolałby raczej odwlekać proces w nieskończoność. Komornika wiążą z kolei ściśle określone przepisy, uwzględniające również termin rozpoczęcia i zakończenia egzekucji, wraz z wysokością zajmowanych środków czy rodzajem licytowanych sprzętów. Jak […]

Czytaj więcej

Co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej?

Przystąpienie przez komornika do egzekucji długu, może wymagać od dłużnika poważnych zmian w życiu codziennym – zwłaszcza jeśli zajęta zostanie połowa comiesięcznego wynagrodzenia, część majątku zostanie zlicytowana a z konta znikną oszczędności. Co do zasady, komornik będzie kontynuował postępowanie egzekucyjne aż do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, co dla niektórych dłużników może oznaczać borykanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Już sama spłata długu jest wystarczającym obciążeniem dla większości dłużników. Niestety, na tym lista kosztów się nie zamyka. Za swoje czynności komornik pobiera opłatę (najczęściej w formie procentu od ściąganej należności). Często należy pokryć również dodatkowe koszty związane z postępowaniem. Co istotne, nie zawsze leżą one po stronie dłużnika. Jakiej wielkości kosztów należy się spodziewać, […]

Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wiąże się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, ale także wizerunkowej. Jeśli ściągana co miesiąc z wynagrodzenia kwota jest wysoka albo gdy na licytację trafiły cenne przedmioty lub nieruchomości, dodatkowo konieczna będzie zmiana stylu życia. Tym bardziej warto znać swoje prawa – i dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Jedną […]

Czytaj więcej

Tagi: Egzekucja komornicza

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu