Otwórz menu

Co to jest egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik zalegający ze spłatą swojego zobowiązania, obawia się interwencji komornika. Kultura popularna jest odpowiedzialna za wyjątkowo zły obraz tego funkcjonariusza publicznego. Najczęściej fantazje scenarzystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – ani komornik nie ma złych intencji, ani egzekucja nie przebiega dramatycznie jak na filmach. Kiedy może dojść do egzekucji, jak ona przebiega i co wolno a czego nie wolno komornikowi?

Kim jest komornik?

Komornik jest urzędnikiem państwowym a profesja ta zalicza się do zawodów zaufania publicznego. Musi to być osoba posiadająca dyplom studiów prawniczych, która odbyła aplikację komorniczą, a także ma co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku asesora (sprawującego rolę asystenta komornika). Ustawa określa również wiek kandydata – na stanowisko komornika nie może zostać osoba, która nie ukończyła 28. r.ż. Do obowiązków komornika należy nie tylko egzekwowanie długów, ale też wykonywanie licznych czynności administracyjnych.

Na czym polega egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza stanowi ostatni etap windykacji należności. Dochodzi do niej wówczas, gdy zawiodły inne próby odzyskania długu (np. wezwania do zapłaty). Celem działalności komornika jest pomoc wierzycielowi w odzyskaniu należności. Aby do tego doszło, najczęściej musi zostać zajęty majątek dłużnika – w zależności od dostępnych opcji zarówno ruchomy, jak i nieruchomy.

Egzekucja komornicza nie musi oznaczać zabierania przedmiotów z domu dłużnika – środki na poczet długu mogą pochodzić również z zajęcia rachunku bankowego. Nie podlegają zajęciu przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania (np. lodówka, ale także telewizor) ani te, które znajdują się w mieszkaniu dłużnika, ale należące do innych osób (należy okazać komornikowi dowód na taki stan rzeczy, np. fakturę zakupu). Warto pamiętać, że komornik może wejść na posesję nawet pod nieobecność dłużnika, a także dokonać przeszukania.

Kiedy może dojść do egzekucji komorniczej?

Komornik podejmuje działania egzekucyjne w ostateczności, kiedy dłużnik nie spłaca swoich należności nawet po otrzymaniu nakazującego mu to wyroku sądu. Aby zwrócić się o wszczęcie egzekucji, wierzyciel musi posiadać tytuł egzekucyjny (dokument potwierdzający istnienie zadłużenia i jego wysokość) z klauzulą wykonalności (stwierdzenie, że dług może być ściągnięty na drodze przymusu).

Z jakich etapów składa się egzekucja komornicza?

Aby rozpocząć egzekucję, wierzyciel musi złożyć tytuł egzekucyjny do komornika sądowego, właściwego dla danego rewiru. Dłużnik zostaje poinformowany o wszczęciu czynności egzekucyjnych i do przedstawienia komornikowi listy posiadanego majątku (znajdują się na niej nieruchomości, ruchomości oraz bieżące dochody).

Najpierw zajęty zostaje rachunek bankowy dłużnika (do wysokości określonej przepisami prawa). Jeśli uzyskana suma nie wystarcza na pokrycie zobowiązań, komornik może zająć majątek ruchomy i nieruchomy, który trafia na licytację komorniczą celem jego spieniężenia. Jeśli nie ma chętnych do wylicytowania danego składnika majątku, mogą go przejąć wierzyciele. Jeżeli oni również nie wyrażą takiej chęci, postępowanie zostaje umorzone. Umorzenie nastąpi również wtedy, gdy dłużnik nie posiada majątku – wówczas wierzyciel może się ubiegać o wznowienie postępowania po minimum pół roku od umorzenia.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Egzekucja komornicza

Co to jest egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik zalegający ze spłatą swojego zobowiązania, obawia się interwencji komornika. Kultura popularna jest odpowiedzialna za wyjątkowo zły obraz tego funkcjonariusza publicznego. Najczęściej fantazje scenarzystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – ani komornik nie ma złych intencji, ani egzekucja nie przebiega dramatycznie jak na filmach. Kiedy może dojść do egzekucji, jak ona przebiega i […]

Czytaj więcej

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Dłużnik musi pożegnać się z częścią swojego majątku, komornik niejednokrotnie bywa postrzegany jako nieludzki. Obraz drastycznych scen z udziałem komornika to jednaj w większości filmowa fikcja. W praktyce obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie pieniądze i przedmioty mogą zostać zabrane czy zlicytowane. Jakich świadczeń i rzeczy […]

Czytaj więcej

Ile trwa egzekucja komornicza?

Najczęściej żadna ze stron nie jest zadowolona z terminów egzekucji komorniczej. Wierzyciel chciałby, aby odbyła się ona jak najszybciej, aby mógł odzyskać swoją należność. Dłużnik wolałby raczej odwlekać proces w nieskończoność. Komornika wiążą z kolei ściśle określone przepisy, uwzględniające również termin rozpoczęcia i zakończenia egzekucji, wraz z wysokością zajmowanych środków czy rodzajem licytowanych sprzętów. Jak […]

Czytaj więcej

Co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej?

Przystąpienie przez komornika do egzekucji długu, może wymagać od dłużnika poważnych zmian w życiu codziennym – zwłaszcza jeśli zajęta zostanie połowa comiesięcznego wynagrodzenia, część majątku zostanie zlicytowana a z konta znikną oszczędności. Co do zasady, komornik będzie kontynuował postępowanie egzekucyjne aż do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, co dla niektórych dłużników może oznaczać borykanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Już sama spłata długu jest wystarczającym obciążeniem dla większości dłużników. Niestety, na tym lista kosztów się nie zamyka. Za swoje czynności komornik pobiera opłatę (najczęściej w formie procentu od ściąganej należności). Często należy pokryć również dodatkowe koszty związane z postępowaniem. Co istotne, nie zawsze leżą one po stronie dłużnika. Jakiej wielkości kosztów należy się spodziewać, […]

Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wiąże się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, ale także wizerunkowej. Jeśli ściągana co miesiąc z wynagrodzenia kwota jest wysoka albo gdy na licytację trafiły cenne przedmioty lub nieruchomości, dodatkowo konieczna będzie zmiana stylu życia. Tym bardziej warto znać swoje prawa – i dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Jedną […]

Czytaj więcej

Tagi: Egzekucja komornicza

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu