Otwórz menu

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wiąże się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, ale także wizerunkowej. Jeśli ściągana co miesiąc z wynagrodzenia kwota jest wysoka albo gdy na licytację trafiły cenne przedmioty lub nieruchomości, dodatkowo konieczna będzie zmiana stylu życia. Tym bardziej warto znać swoje prawa – i dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Jedną z możliwości jest wnioskowanie o wstrzymanie egzekucji komorniczej, poprzez jej zawieszenie lub umorzenie. Kto może to zrobić, w jakich okolicznościach i co zawrzeć w piśmie, aby było ono skuteczne?

Kto może wnioskować o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego?

Najczęściej z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji występuje dłużnik, wskazując na zaistnienie pewnych okoliczności, takich jak zakończenie spłaty całości lub części długu albo zaskarżenie działań komornika. Jednak dokument może przedłożyć także wierzyciel. W praktyce dzieje się to znacznie rzadziej. Do wstrzymania postępowania może dojść na skutek układu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, którzy postanowili, że dalsza spłata długu nie wymaga już interwencji komornika.

Adresatem pisma jest natomiast komornik prowadzący egzekucję. Jeśli wobec dłużnika toczy się kilka postępowań, musi on zatem złożyć wniosek u każdego z komorników.

Kiedy może dojść do wstrzymania egzekucji komorniczej?

Wstrzymanie egzekucji może nastąpić w ściśle określonych sytuacjach. Najważniejszą z nich jest brak długu – jeśli więc dłużnik wskaże, że spłacił już swoje zobowiązanie zanim rozpoczęły się czynności egzekucyjne, komornik zadecyduje o wstrzymaniu egzekucji. Podobnie wygląda sytuacja wówczas, gdy to wierzyciel zgadza się na odroczenie spłaty (np. na skutek rozpoznania sytuacji osobistej dłużnika) i sam wnioskuje o wstrzymanie.

Wstrzymanie następuje również na skutek szeregu okoliczności uniemożliwiających kontynuację lub nawet rozpoczęcie spłaty należności – np. śmierć dłużnika, jego niezdolność do wykonywania czynności procesowych, brak środków i majątku do zajęcia.

O zawieszeniu czynności może zadecydować również sąd, zawieszając wykonalność tytułu lub w trakcie rozpatrywania zażalenia na czynności komornika.

Co musi zawierać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego musi mieć formę pisemną. Powinny się w nim znaleźć przede wszystkim podstawowe dane, umożliwiające identyfikację stron – czyli imię, nazwisko i adres zarówno dłużnika (lub wierzyciela) wychodzącego z wnioskiem, jak i komornika oraz sygnatura akt. Trzeba również wykazać, czy wnioskujący chce wstrzymania egzekucji poprzez jej zawieszenie czy też umorzenie.

Kluczowe jest uzasadnienie wniosku, czyli wskazanie konkretnej okoliczności umożliwiającej wstrzymanie egzekucji. Należy również załączyć do wniosku wszystkie dokumenty związane z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

Oczywiście wniosek musi być osobiście podpisany przez wnioskodawcę i skutecznie dostarczony do komornika (warto więc wybrać list polecony lub osobiste dostarczenie pisma i odebranie na kopii potwierdzenia jego odebrania przez komornika).

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Egzekucja komornicza

Co to jest egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik zalegający ze spłatą swojego zobowiązania, obawia się interwencji komornika. Kultura popularna jest odpowiedzialna za wyjątkowo zły obraz tego funkcjonariusza publicznego. Najczęściej fantazje scenarzystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – ani komornik nie ma złych intencji, ani egzekucja nie przebiega dramatycznie jak na filmach. Kiedy może dojść do egzekucji, jak ona przebiega i […]

Czytaj więcej

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Dłużnik musi pożegnać się z częścią swojego majątku, komornik niejednokrotnie bywa postrzegany jako nieludzki. Obraz drastycznych scen z udziałem komornika to jednaj w większości filmowa fikcja. W praktyce obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie pieniądze i przedmioty mogą zostać zabrane czy zlicytowane. Jakich świadczeń i rzeczy […]

Czytaj więcej

Ile trwa egzekucja komornicza?

Najczęściej żadna ze stron nie jest zadowolona z terminów egzekucji komorniczej. Wierzyciel chciałby, aby odbyła się ona jak najszybciej, aby mógł odzyskać swoją należność. Dłużnik wolałby raczej odwlekać proces w nieskończoność. Komornika wiążą z kolei ściśle określone przepisy, uwzględniające również termin rozpoczęcia i zakończenia egzekucji, wraz z wysokością zajmowanych środków czy rodzajem licytowanych sprzętów. Jak […]

Czytaj więcej

Co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej?

Przystąpienie przez komornika do egzekucji długu, może wymagać od dłużnika poważnych zmian w życiu codziennym – zwłaszcza jeśli zajęta zostanie połowa comiesięcznego wynagrodzenia, część majątku zostanie zlicytowana a z konta znikną oszczędności. Co do zasady, komornik będzie kontynuował postępowanie egzekucyjne aż do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, co dla niektórych dłużników może oznaczać borykanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Już sama spłata długu jest wystarczającym obciążeniem dla większości dłużników. Niestety, na tym lista kosztów się nie zamyka. Za swoje czynności komornik pobiera opłatę (najczęściej w formie procentu od ściąganej należności). Często należy pokryć również dodatkowe koszty związane z postępowaniem. Co istotne, nie zawsze leżą one po stronie dłużnika. Jakiej wielkości kosztów należy się spodziewać, […]

Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wiąże się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, ale także wizerunkowej. Jeśli ściągana co miesiąc z wynagrodzenia kwota jest wysoka albo gdy na licytację trafiły cenne przedmioty lub nieruchomości, dodatkowo konieczna będzie zmiana stylu życia. Tym bardziej warto znać swoje prawa – i dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Jedną […]

Czytaj więcej

Tagi: Egzekucja komornicza

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu