Otwórz menu

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Już sama spłata długu jest wystarczającym obciążeniem dla większości dłużników. Niestety, na tym lista kosztów się nie zamyka. Za swoje czynności komornik pobiera opłatę (najczęściej w formie procentu od ściąganej należności). Często należy pokryć również dodatkowe koszty związane z postępowaniem. Co istotne, nie zawsze leżą one po stronie dłużnika. Jakiej wielkości kosztów należy się spodziewać, gdy jesteśmy stroną postępowania komorniczego?

Kto pokrywa koszty egzekucji komorniczej?

Nienajlepszą informacją dla dłużnika jest ta, że większość kosztów postępowania komorniczego leży po jego stronie. Wierzyciel zapłaci głównie wtedy, jeśli wszczęcie postępowania okazało się bezzasadne. W określonych okolicznościach można również ubiegać się o umorzenie kosztów komorniczych. Warto przy tym pamiętać, że zajęcie komornika stanowi dla niego źródło dochodu i za wykonywaną pracę pobiera on odpowiednie wynagrodzenie – stąd konieczność wnoszenia opłat.

 

Opłata egzekucyjna podstawowa i preferencyjna

Podstawowa opłata egzekucyjna wynosi 10% wartości ściąganego zobowiązania. Pokrywa ją dłużnik. Najczęściej spłata następuje automatycznie, wraz z każdą ratą, ściąganą z wynagrodzenia czy z emerytury dłużnika. Istnieje możliwość zmniejszenia tego kosztu, ale tylko wówczas, gdy dłużnik wyrazi chęć współpracy, tj. spłaci całość lub część długu w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Obowiązuje go wówczas preferencyjna opłata egzekucyjna w wysokości 3% całej egzekwowanej kwoty.

Opłata przy umorzeniu egzekucji

W określonych sytuacjach może dojść do umorzenia egzekucji. Dzieje się tak w sytuacji, gdy komornik uzna niemożność ściągnięcia długu, albo też na wniosek dłużnika czy nawet wierzyciela – jeśli dojdą oni do porozumienia i zdecydują, że dalsze angażowanie urzędnika państwowego jest niepotrzebne. Opłatę za umorzenie egzekucji wnosi w tym przypadku strona, od której wyszedł wniosek – czyli albo dłużnik, albo wierzyciel. Opłata przy umorzeniu stanowi 5% wysokości całego zobowiązania.

Opłata za bezpodstawne wszczęcie postępowania

Bezpodstawne wszczęcie egzekucji komorniczej nie zdarza się często. Podstawą do podjęcia działań przez komornika jest okazanie przez wierzyciela wyroku sądowego z klauzulą wykonalności. Może się jednak okazać, że doszło do próby oszustwa ze strony wierzyciela – np. dłużnik już spłacił swoje zobowiązanie, a pomimo tego wierzyciel nadal domaga się pieniędzy. Jeśli takie postępowanie zostanie udowodnione, wierzyciel musi zapłacić 10% wartości długu, którego dotyczyło zgłoszenie.

Opłaty egzekucyjne dla świadczeń niepieniężnych

W przypadku świadczenia niepieniężnego, szacowanie wartości przedmiotu i pobieranie procentowej opłaty byłoby zbyt czasochłonne. Dlatego też ustala się odgórnie kwotę 400 zł. Żaden komornik nie może sobie zażyczyć od dłużnika innej sumy.

Inne opłaty w postępowaniu egzekucyjnym

Poza wymienionymi opłatami, istnieje szereg kosztów fakultatywnych. Ich wysokość ustala taryfikator i są to sumy narzucone odgórnie, obowiązujące wszystkich komorników. I tak przykładowo za utrudnianie komornikowi czynności egzekucyjnych dłużnik zapłaci 1000 zł, za sporządzenie protokołu majątku – 400 zł a za doręczenie pisma – 40 zł.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Egzekucja komornicza

Co to jest egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik zalegający ze spłatą swojego zobowiązania, obawia się interwencji komornika. Kultura popularna jest odpowiedzialna za wyjątkowo zły obraz tego funkcjonariusza publicznego. Najczęściej fantazje scenarzystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – ani komornik nie ma złych intencji, ani egzekucja nie przebiega dramatycznie jak na filmach. Kiedy może dojść do egzekucji, jak ona przebiega i […]

Czytaj więcej

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Dłużnik musi pożegnać się z częścią swojego majątku, komornik niejednokrotnie bywa postrzegany jako nieludzki. Obraz drastycznych scen z udziałem komornika to jednaj w większości filmowa fikcja. W praktyce obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie pieniądze i przedmioty mogą zostać zabrane czy zlicytowane. Jakich świadczeń i rzeczy […]

Czytaj więcej

Ile trwa egzekucja komornicza?

Najczęściej żadna ze stron nie jest zadowolona z terminów egzekucji komorniczej. Wierzyciel chciałby, aby odbyła się ona jak najszybciej, aby mógł odzyskać swoją należność. Dłużnik wolałby raczej odwlekać proces w nieskończoność. Komornika wiążą z kolei ściśle określone przepisy, uwzględniające również termin rozpoczęcia i zakończenia egzekucji, wraz z wysokością zajmowanych środków czy rodzajem licytowanych sprzętów. Jak […]

Czytaj więcej

Co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej?

Przystąpienie przez komornika do egzekucji długu, może wymagać od dłużnika poważnych zmian w życiu codziennym – zwłaszcza jeśli zajęta zostanie połowa comiesięcznego wynagrodzenia, część majątku zostanie zlicytowana a z konta znikną oszczędności. Co do zasady, komornik będzie kontynuował postępowanie egzekucyjne aż do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, co dla niektórych dłużników może oznaczać borykanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Już sama spłata długu jest wystarczającym obciążeniem dla większości dłużników. Niestety, na tym lista kosztów się nie zamyka. Za swoje czynności komornik pobiera opłatę (najczęściej w formie procentu od ściąganej należności). Często należy pokryć również dodatkowe koszty związane z postępowaniem. Co istotne, nie zawsze leżą one po stronie dłużnika. Jakiej wielkości kosztów należy się spodziewać, […]

Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wiąże się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, ale także wizerunkowej. Jeśli ściągana co miesiąc z wynagrodzenia kwota jest wysoka albo gdy na licytację trafiły cenne przedmioty lub nieruchomości, dodatkowo konieczna będzie zmiana stylu życia. Tym bardziej warto znać swoje prawa – i dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Jedną […]

Czytaj więcej

Tagi: Egzekucja komornicza

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu