Otwórz menu

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

Polskie ustawodawstwo wymienia liczne instrumenty, pozwalające wierzycielom na odzyskanie swoich należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu ich spłaty. Opóźnienia mogą również wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Wśród dokumentów służących do wyegzekwowania należnych pieniędzy znajdują się m.in. wezwanie do zapłaty i nota obciążeniowa. Czym różnią się te instrumenty i czy mogą być używane zamiennie?

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest informacją wystosowaną przez wierzyciela do dłużnika. Strona, która nie dotrzymała terminu płatności, dowiaduje się z niej o upływie przeznaczonego na to czasu, o wyznaczonym nowym terminie oraz o konsekwencjach dalszej zwłoki – najpoważniejszą z nich będzie oddanie sprawy do sądu i ściągnięcie długu w trybie egzekucji komorniczej. Wezwanie do zapłaty bywa również nazywane ponagleniem, taka jest bowiem jego główna rola. Wbrew powszechnej opinii, wezwanie do zapłaty przeterminowanej płatności mogą wystawić nie tylko przedsiębiorstwa czy instytucje, ale również osoby fizyczne (np. w przypadku zaległych alimentów, czynszu najmu czy zachowku nierespektowanego przez innych spadkobierców).

Wśród wezwań do zapłaty wyróżnia się przypomnienie (pierwsze i dość łagodne), pierwsze wezwanie do zapłaty (bardziej stanowcze w tonie), przedsądowe wezwanie do zapłaty (informujące o konieczności powierzenia sprawy sądowi w przypadku braku uregulowania długu) oraz sądowe wezwanie do zapłaty (wystawiane gdy zawiedzie droga polubowna).

Nota obciążeniowa – kiedy się ją wystawia?

Z kolei nota obciążeniowa jest po prostu dowodem księgowym, za pomocą którego dokumentuje się koszty podatkowe niepodlegające obciążeniu podatkiem VAT. W przeciwieństwie do faktury, na nocie nie ma zatem informacji o stawce podatku VAT.

Nota obciążeniowa może dotyczyć dodatkowych kosztów, jakich wystawca domaga się od adresata – np. z tytułu odsetek za nieterminową spłatę zadłużenia, kary za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy czy przeniesienia na kontrahenta kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu.

Czy nota obciążeniowa jest równoznaczna z wezwaniem do zapłaty?

Z definicji obu terminów wynika jasno, że nota obciążeniowa nie jest równoznaczna z wezwaniem do zapłaty. Jest to jednak częsta pomyłka, wynikająca z okoliczności, w jakich oba dokumenty są wystawiane. W przypadku przeterminowania płatności, wierzyciel może bowiem wystawić zarówno notę obciążeniową, domagając się odsetek za zwłokę, jak i wezwanie do zapłaty zaległej kwoty.

Ten tok rozumowania potwierdza także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 20.06.2017 r., podtrzymujący wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 29.04.2015 r. i jego uzasadnienie, zgodnie z którym nota obciążeniowa, która nie zawiera w treści terminu ani sposobu płatności, nie może być traktowana jako wezwanie do zapłaty.

W przeciwieństwie do wezwania do zapłaty, notę obciążeniową może wystawić wyłącznie osoba prawna (upoważniony do tego pracownik firmy czy instytucji publicznej).

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: wezwanie do zapłaty

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (określane także jako ponaglenie do zapłaty) stanowi polubowną formę postępowania windykacyjnego. Jest to informacja dla dłużnika o upłynięciu terminu płatności zobowiązania, jak również ponaglenie do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Wezwanie do zapłaty wystawia najczęściej firma windykacyjna lub przedsiębiorstwo czy instytucja będące wierzycielem, ale może to zrobić również osoba prywatna. Jakie są […]

Czytaj więcej

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Gdy termin płatności wynikającej z faktury czy z umowy minął, a pieniędzy nadal nie ma na koncie, warto zastanowić się nad zastosowaniem instrumentów przewidzianych przez prawo w celu windykacji należności. Do najczęściej stosowanych należy wezwanie do zapłaty. Jest to dokument informujący dłużnika o upłynięciu terminu, w jakim zobowiązany był on do spłaty należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Obecnie wiele dokumentów można już przesyłać przez Internet, w tym drogą mailową. Dotyczy to m.in. faktur elektronicznych czy umów związanych z otwarciem konta w banku. Dla wielu przedsiębiorców istotna jest zatem informacja, czy mailem można wysłać także wezwanie do zapłaty? Odpowiedź jest szybka i jednoznaczna: tak. Prawdziwe pytanie powinno jednak brzmieć: czy warto? Czym jest […]

Czytaj więcej

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku dłużników zwlekających ze spłatą wierzytelności, skutecznym narzędziem odzyskania pieniędzy może być wezwanie do zapłaty. Jako polubowna forma egzekucji należności, ma ono za zadanie skłonić dłużnika do dokonania wpłaty wynikającej z ustaleń (np. faktury, umowy). W sytuacji gdy dłużnik nie reaguje na przypomnienia ani pierwsze i kolejne wezwania do zapłaty, można uciec się do […]

Czytaj więcej

Kiedy upomnienie a kiedy wezwanie do zapłaty?

Gdy nie sposób wyegzekwować od dłużnika terminowej płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową czy powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto skorzystać z polubownych sposobów egzekucji, do których należy wezwanie lub upomnienie do zapłaty. Dokument opatrzony informacją o grożących dłużnikowi konsekwencjach może ostatecznie zachęcić go do uregulowania należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

Polskie ustawodawstwo wymienia liczne instrumenty, pozwalające wierzycielom na odzyskanie swoich należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu ich spłaty. Opóźnienia mogą również wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Wśród dokumentów służących do wyegzekwowania należnych pieniędzy znajdują się m.in. wezwanie do zapłaty i nota obciążeniowa. Czym różnią się te instrumenty i […]

Czytaj więcej

Tagi: wezwanie do zapłaty

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu