Otwórz menu

Kiedy upomnienie a kiedy wezwanie do zapłaty?

Gdy nie sposób wyegzekwować od dłużnika terminowej płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową czy powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto skorzystać z polubownych sposobów egzekucji, do których należy wezwanie lub upomnienie do zapłaty. Dokument opatrzony informacją o grożących dłużnikowi konsekwencjach może ostatecznie zachęcić go do uregulowania należności, jak również będzie stanowił dla przedsiębiorcy dowód na bezskuteczne dochodzenie swoich roszczeń w trakcie postępowania sądowego.

Co to jest upomnienie do zapłaty i kto je wystawia?

Upomnienie to dokument kierowany przez wierzyciela do dłużnika w celu poinformowania go o przeterminowanej płatności, wyznaczeniu nowego terminu i możliwych konsekwencjach, jeśli i ten nie zostanie dotrzymany. Standardowo nagłówkiem „upomnienie” opatrują tego typu pisma organy administracji publicznej. Są one ustawowo zobowiązane do kontrolowania terminowości wpłat tytułem należności i w przeciwieństwie do przedsiębiorców nie mogą zignorować nawet drobnego długu.

Upomnienia do zapłaty mogą trafiać do dłużnika w taki sam sposób, jak pozostałe pisma urzędowe – czyli pocztowym listem poleconym, ale także mailowo, za pośrednictwem platformy na portalu danego podmiotu, jak również w wiadomości SMS, za pośrednictwem faksu i w trakcie rozmowy telefonicznej.

Upomnienie zawierać musi następujące informacje: dane dłużnika i wierzyciela, kontakt do wierzyciela, tytuł powstania długu, wysokość należności wraz z odsetkami za zwłokę i pokryciem kosztów dostarczenia upomnienia, sposób w jaki należność może być uregulowana, data sporządzenia dokumentu i podpis wierzyciela.

Czym różni się wezwanie do zapłaty od upomnienia do zapłaty?

Czym zatem upomnienie różni się od wezwania do zapłaty? Funkcjonalnie i formalnie – zupełnie niczym. Ze względu na utarte stosowanie terminu „upomnienie” przez jednostki administracji publicznej a terminu „wezwanie” przez przedsiębiorstwa, z czasem nastąpiło ich rozdzielenie, ale wyłącznie na poziomie językowym. W praktyce oba nagłówki są dopuszczalne i mogą być stosowane w pismach mających na celu poinformowanie dłużnika o istnieniu długu i konsekwencjach jego niespłacania. Dopuszczalne są również inne terminy, takie jak ponaglenie do zapłaty a nawet łagodniej – przypomnienie o płatności.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: wezwanie do zapłaty

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (określane także jako ponaglenie do zapłaty) stanowi polubowną formę postępowania windykacyjnego. Jest to informacja dla dłużnika o upłynięciu terminu płatności zobowiązania, jak również ponaglenie do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Wezwanie do zapłaty wystawia najczęściej firma windykacyjna lub przedsiębiorstwo czy instytucja będące wierzycielem, ale może to zrobić również osoba prywatna. Jakie są […]

Czytaj więcej

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Gdy termin płatności wynikającej z faktury czy z umowy minął, a pieniędzy nadal nie ma na koncie, warto zastanowić się nad zastosowaniem instrumentów przewidzianych przez prawo w celu windykacji należności. Do najczęściej stosowanych należy wezwanie do zapłaty. Jest to dokument informujący dłużnika o upłynięciu terminu, w jakim zobowiązany był on do spłaty należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Obecnie wiele dokumentów można już przesyłać przez Internet, w tym drogą mailową. Dotyczy to m.in. faktur elektronicznych czy umów związanych z otwarciem konta w banku. Dla wielu przedsiębiorców istotna jest zatem informacja, czy mailem można wysłać także wezwanie do zapłaty? Odpowiedź jest szybka i jednoznaczna: tak. Prawdziwe pytanie powinno jednak brzmieć: czy warto? Czym jest […]

Czytaj więcej

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku dłużników zwlekających ze spłatą wierzytelności, skutecznym narzędziem odzyskania pieniędzy może być wezwanie do zapłaty. Jako polubowna forma egzekucji należności, ma ono za zadanie skłonić dłużnika do dokonania wpłaty wynikającej z ustaleń (np. faktury, umowy). W sytuacji gdy dłużnik nie reaguje na przypomnienia ani pierwsze i kolejne wezwania do zapłaty, można uciec się do […]

Czytaj więcej

Kiedy upomnienie a kiedy wezwanie do zapłaty?

Gdy nie sposób wyegzekwować od dłużnika terminowej płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową czy powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto skorzystać z polubownych sposobów egzekucji, do których należy wezwanie lub upomnienie do zapłaty. Dokument opatrzony informacją o grożących dłużnikowi konsekwencjach może ostatecznie zachęcić go do uregulowania należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

Polskie ustawodawstwo wymienia liczne instrumenty, pozwalające wierzycielom na odzyskanie swoich należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu ich spłaty. Opóźnienia mogą również wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Wśród dokumentów służących do wyegzekwowania należnych pieniędzy znajdują się m.in. wezwanie do zapłaty i nota obciążeniowa. Czym różnią się te instrumenty i […]

Czytaj więcej

Tagi: wezwanie do zapłaty

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu