Otwórz menu

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Obecnie wiele dokumentów można już przesyłać przez Internet, w tym drogą mailową. Dotyczy to m.in. faktur elektronicznych czy umów związanych z otwarciem konta w banku. Dla wielu przedsiębiorców istotna jest zatem informacja, czy mailem można wysłać także wezwanie do zapłaty? Odpowiedź jest szybka i jednoznaczna: tak. Prawdziwe pytanie powinno jednak brzmieć: czy warto?

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie (albo ponaglenie) do zapłaty to dokument wystawiany przez wierzyciela (może nim być zarówno przedsiębiorstwo czy instytucja, jak i osoba fizyczna). Stanowi on informację dla dłużnika o upływie terminu spłaty zobowiązania i o wyznaczeniu nowego terminu, a często również o konsekwencjach wynikających z dalszego ociągania się z płatnością – czyli nadaniu sprawie biegu sądowego. Na wezwaniu do zapłaty muszą się znaleźć kluczowe informacje, takie jak dane osobowe obu stron i dane kontaktowe wierzyciela, tytuł wierzytelności (np. nieopłacona faktura), kwota przeterminowanej wierzytelności, poprzedni i nowy termin spłaty oraz data i miejsce sporządzenia wezwania z podpisem wierzyciela.

W jaki sposób można dostarczyć wezwanie do zapłaty?

Ustawodawca nie precyzuje, jak należy dostarczyć dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Obowiązują więc wszystkie następujące formy: papierowa (wysłana kurierem lub pocztą albo doręczona osobiście), elektroniczna (np. w postaci e-maila lub informacji na dedykowanej platformie, za pośrednictwem której dokonuje się płatności), telefoniczna (za pomocą wiadomości SMS lub rozmowy), jak również personalna – w bezpośredniej rozmowie z wierzycielem. Katalog sposobów nie stanowi zamkniętej klasyfikacji, zatem w praktyce można wykorzystać dowolną metodę, jaką wierzyciel uzna za właściwą i wygodną.

Czy wysłanie wezwania do zapłaty mailem jest bezpieczne?

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby wezwanie do zapłaty przesłać mailem – bezpośrednio w treści wiadomości, w postaci załączonego pliku pdf albo też linka, kierującego do odpowiedniej zakładki w panelu klienta. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku przeniesienia sprawy na drogę sądową, dłużnik może twierdzić, iż nie otrzymał wezwania – np. na skutek awarii skrzynki e-mailowej. Sytuacja ta nie wpływa na zasadność wezwania ani na konieczność spłaty wierzytelności, także z naliczonymi odsetkami czy karami, wynikającymi z umowy. Wierzyciel ma jedynie obowiązek okazania potwierdzenia przesłania wezwania – a zatem wystarczy skrzynka nadawcza jego poczty mailowej. Jednak dla uproszczenia przebiegu ewentualnej sprawy sądowej, wiele firm preferuje twarde dowody, w postaci papierowego potwierdzenia odbioru z poczty, dokumentującego wysłanie wezwania listem poleconym i jego odebranie przez adresata.

Co do zasady, nie istnieją jednak żadne przeciwwskazania i wezwanie do zapłaty może być wysłane drogą mailową, jeśli wierzyciel preferuje taką właśnie formę.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: wezwanie do zapłaty

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (określane także jako ponaglenie do zapłaty) stanowi polubowną formę postępowania windykacyjnego. Jest to informacja dla dłużnika o upłynięciu terminu płatności zobowiązania, jak również ponaglenie do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Wezwanie do zapłaty wystawia najczęściej firma windykacyjna lub przedsiębiorstwo czy instytucja będące wierzycielem, ale może to zrobić również osoba prywatna. Jakie są […]

Czytaj więcej

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Gdy termin płatności wynikającej z faktury czy z umowy minął, a pieniędzy nadal nie ma na koncie, warto zastanowić się nad zastosowaniem instrumentów przewidzianych przez prawo w celu windykacji należności. Do najczęściej stosowanych należy wezwanie do zapłaty. Jest to dokument informujący dłużnika o upłynięciu terminu, w jakim zobowiązany był on do spłaty należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Obecnie wiele dokumentów można już przesyłać przez Internet, w tym drogą mailową. Dotyczy to m.in. faktur elektronicznych czy umów związanych z otwarciem konta w banku. Dla wielu przedsiębiorców istotna jest zatem informacja, czy mailem można wysłać także wezwanie do zapłaty? Odpowiedź jest szybka i jednoznaczna: tak. Prawdziwe pytanie powinno jednak brzmieć: czy warto? Czym jest […]

Czytaj więcej

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku dłużników zwlekających ze spłatą wierzytelności, skutecznym narzędziem odzyskania pieniędzy może być wezwanie do zapłaty. Jako polubowna forma egzekucji należności, ma ono za zadanie skłonić dłużnika do dokonania wpłaty wynikającej z ustaleń (np. faktury, umowy). W sytuacji gdy dłużnik nie reaguje na przypomnienia ani pierwsze i kolejne wezwania do zapłaty, można uciec się do […]

Czytaj więcej

Kiedy upomnienie a kiedy wezwanie do zapłaty?

Gdy nie sposób wyegzekwować od dłużnika terminowej płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową czy powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto skorzystać z polubownych sposobów egzekucji, do których należy wezwanie lub upomnienie do zapłaty. Dokument opatrzony informacją o grożących dłużnikowi konsekwencjach może ostatecznie zachęcić go do uregulowania należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

Polskie ustawodawstwo wymienia liczne instrumenty, pozwalające wierzycielom na odzyskanie swoich należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu ich spłaty. Opóźnienia mogą również wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Wśród dokumentów służących do wyegzekwowania należnych pieniędzy znajdują się m.in. wezwanie do zapłaty i nota obciążeniowa. Czym różnią się te instrumenty i […]

Czytaj więcej

Tagi: wezwanie do zapłaty

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu