Otwórz menu

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Gdy termin płatności wynikającej z faktury czy z umowy minął, a pieniędzy nadal nie ma na koncie, warto zastanowić się nad zastosowaniem instrumentów przewidzianych przez prawo w celu windykacji należności. Do najczęściej stosowanych należy wezwanie do zapłaty. Jest to dokument informujący dłużnika o upłynięciu terminu, w jakim zobowiązany był on do spłaty należności, jak również o wyznaczeniu kolejnego terminu i konsekwencjach, jakie będzie z sobą niosło dalsze ociąganie się – aż do oddania sprawy do sądu i interwencji komornika włącznie.

Co przed wezwaniem do zapłaty?

Bardzo często brak wpłaty nie wynika ze złej woli kontrahenta, ale z przeoczenia, roztargnienia lub nagłego pogorszenia jego sytuacji życiowej. Wielu przedsiębiorców przed wysłaniem pisma, decyduje się więc na uprzednie rozpoznanie sprawy. W tym celu stosuje się m.in. telefon do dłużnika lub wysłanie maila z przypomnieniem o zaległości oraz prośbą o wpłatę. Może to być droga najszybsza, najskuteczniejsza i najprzyjemniejsza dla obu stron. Jeżeli okaże się, że z powodów losowych dłużnik nie jest chwilowo w stanie wywiązać się z zapisów umowy dot. płatności, wówczas istnieje jeszcze szansa na wypracowanie kompromisu w tym zakresie – np. wydłużenie terminu spłaty zobowiązania.

Przypomnienie – łagodna wersja wezwania do zapłaty

Zamiast rozmowy telefonicznej lub e-maila, można również wystosować do dłużnika przypomnienie o przedawnionym terminie płatności. W treści monitu nie podaje się informacji o ewentualnych konsekwencjach – jest to po prostu dokument informacyjny, którego celem jest przypomnienie dłużnikowi o istnieniu należności.

Czy istnieje termin, w jakim można wysłać wezwanie do zapłaty?

Ustawodawca nie narzuca wierzycielowi żadnych określonych terminów wysyłania dokumentu. Zasadniczo można to zrobić już nazajutrz po upływie terminu wpłaty. Często zwłaszcza w przypadku dużych korporacji, wezwania do zapłaty generowane są automatycznie i dłużnik faktycznie otrzymuje je kilka minut po północy, nawet jeśli jest to dzień wolny.

Nie obowiązuje również górny termin przesłania wezwania – może to nastąpić równie dobrze po kilku tygodniach czy miesiącach. Jedynym ograniczeniem są odrębne przepisy, określające termin przedawnienia należności dla konkretnych branż, towarów lub usług (np. w przypadku kary za brak biletu w komunikacji publicznej, przedawnienie następuje już po roku).

Czy wierzyciel ma obowiązek wysłania wezwania do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest fakultatywne, a więc jego wystawienie zależy wyłącznie od woli wierzyciela. Równie dobrze może on od razu przekazać sprawę firmie windykacyjnej, która od tej pory przejmie na siebie kontakty z klientem.

Warto jednak wystawić nie jedno, ale nawet kilka wezwań. Jeżeli bowiem postępowanie trafi aż na drogę sądową, dokumenty w postaci kolejnych wezwań do zapłaty będą stanowiły niezaprzeczalny dowód na brak dobrej woli ze strony dłużnika, co może znacznie przyspieszyć cały proces, a co za tym idzie, windykację należności.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: wezwanie do zapłaty

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (określane także jako ponaglenie do zapłaty) stanowi polubowną formę postępowania windykacyjnego. Jest to informacja dla dłużnika o upłynięciu terminu płatności zobowiązania, jak również ponaglenie do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Wezwanie do zapłaty wystawia najczęściej firma windykacyjna lub przedsiębiorstwo czy instytucja będące wierzycielem, ale może to zrobić również osoba prywatna. Jakie są […]

Czytaj więcej

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Gdy termin płatności wynikającej z faktury czy z umowy minął, a pieniędzy nadal nie ma na koncie, warto zastanowić się nad zastosowaniem instrumentów przewidzianych przez prawo w celu windykacji należności. Do najczęściej stosowanych należy wezwanie do zapłaty. Jest to dokument informujący dłużnika o upłynięciu terminu, w jakim zobowiązany był on do spłaty należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Obecnie wiele dokumentów można już przesyłać przez Internet, w tym drogą mailową. Dotyczy to m.in. faktur elektronicznych czy umów związanych z otwarciem konta w banku. Dla wielu przedsiębiorców istotna jest zatem informacja, czy mailem można wysłać także wezwanie do zapłaty? Odpowiedź jest szybka i jednoznaczna: tak. Prawdziwe pytanie powinno jednak brzmieć: czy warto? Czym jest […]

Czytaj więcej

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku dłużników zwlekających ze spłatą wierzytelności, skutecznym narzędziem odzyskania pieniędzy może być wezwanie do zapłaty. Jako polubowna forma egzekucji należności, ma ono za zadanie skłonić dłużnika do dokonania wpłaty wynikającej z ustaleń (np. faktury, umowy). W sytuacji gdy dłużnik nie reaguje na przypomnienia ani pierwsze i kolejne wezwania do zapłaty, można uciec się do […]

Czytaj więcej

Kiedy upomnienie a kiedy wezwanie do zapłaty?

Gdy nie sposób wyegzekwować od dłużnika terminowej płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową czy powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto skorzystać z polubownych sposobów egzekucji, do których należy wezwanie lub upomnienie do zapłaty. Dokument opatrzony informacją o grożących dłużnikowi konsekwencjach może ostatecznie zachęcić go do uregulowania należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

Polskie ustawodawstwo wymienia liczne instrumenty, pozwalające wierzycielom na odzyskanie swoich należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu ich spłaty. Opóźnienia mogą również wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Wśród dokumentów służących do wyegzekwowania należnych pieniędzy znajdują się m.in. wezwanie do zapłaty i nota obciążeniowa. Czym różnią się te instrumenty i […]

Czytaj więcej

Tagi: wezwanie do zapłaty

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu