Otwórz menu

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (określane także jako ponaglenie do zapłaty) stanowi polubowną formę postępowania windykacyjnego. Jest to informacja dla dłużnika o upłynięciu terminu płatności zobowiązania, jak również ponaglenie do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Wezwanie do zapłaty wystawia najczęściej firma windykacyjna lub przedsiębiorstwo czy instytucja będące wierzycielem, ale może to zrobić również osoba prywatna.

Jakie są rodzaje wezwania do zapłaty?

Pod względem hierarchii ważności i kolejności wysyłania, wyróżnia się następujące rodzaje wezwań do zapłaty:

W jakiej formie można wystosować wezwanie do zapłaty?

Nie istnieje przepis określający formę wezwania do zapłaty. Najczęściej stosowana jest forma papierowego dokumentu wysyłanego pocztą, coraz częściej wypierana również przez formę elektroniczną (np. w postaci pdf). W teorii wezwanie może również przybrać postać telefonicznej lub osobistej rozmowy, jednak wówczas nie ma możliwości potwierdzenia otrzymania wezwania przez dłużnika. Najbezpieczniejsza jest zatem forma listu poleconego wysyłanego za potwierdzeniem odbioru.

Jakie elementy powinny się znaleźć w wezwaniu do zapłaty?

W treści wezwania do zapłaty muszą się znaleźć podstawowe informacje dotyczące dłużnika, wierzyciela i długu, tj. dane osobowe wierzyciela i dłużnika i dane kontaktowe wierzyciela, podstawa wierzytelności (np. faktura, umowa kredytowa), kwota wierzytelności, termin spłaty, a także data i miejsce sporządzenia dokumentu oraz podpis wierzyciela. Dodatkowo, w celu nakłonienia dłużnika do szybszej regulacji zobowiązania, stosuje się często informację o skutkach zaniechania zapłaty (np. przekazanie sprawy do sądu) oraz zabiegi typograficzne (np. pogrubiona czcionka, kapitaliki). Warto również podać ponownie numer konta bankowego, na które powinna wpłynąć wpłata.

Na które z przeterminowanych zobowiązań można napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może dotyczyć każdej przeterminowanej wierzytelności. Przedsiębiorstwa najczęściej wysyłają wezwania do zapłaty przeterminowanych faktur za towary lub usługi. Pracownicy mogą się w tej sposób ubiegać o zapłatę zaległego wynagrodzenia, jeśli pracodawca przekroczył termin wypłaty wykazany w umowie. Wezwania do zapłaty wystawiane przez osoby prywatne z kolei najczęściej dotyczą alimentów (orzeczonych wyrokiem sądu), zachowku (w przypadku pominięcia w testamencie osoby zmarłej spadkobiercy, który ma prawo do części spadku) oraz czynszów (jeżeli najemca nie dokonał w terminie zapłaty za wynajmowany lokal).

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: wezwanie do zapłaty

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (określane także jako ponaglenie do zapłaty) stanowi polubowną formę postępowania windykacyjnego. Jest to informacja dla dłużnika o upłynięciu terminu płatności zobowiązania, jak również ponaglenie do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Wezwanie do zapłaty wystawia najczęściej firma windykacyjna lub przedsiębiorstwo czy instytucja będące wierzycielem, ale może to zrobić również osoba prywatna. Jakie są […]

Czytaj więcej

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Gdy termin płatności wynikającej z faktury czy z umowy minął, a pieniędzy nadal nie ma na koncie, warto zastanowić się nad zastosowaniem instrumentów przewidzianych przez prawo w celu windykacji należności. Do najczęściej stosowanych należy wezwanie do zapłaty. Jest to dokument informujący dłużnika o upłynięciu terminu, w jakim zobowiązany był on do spłaty należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Obecnie wiele dokumentów można już przesyłać przez Internet, w tym drogą mailową. Dotyczy to m.in. faktur elektronicznych czy umów związanych z otwarciem konta w banku. Dla wielu przedsiębiorców istotna jest zatem informacja, czy mailem można wysłać także wezwanie do zapłaty? Odpowiedź jest szybka i jednoznaczna: tak. Prawdziwe pytanie powinno jednak brzmieć: czy warto? Czym jest […]

Czytaj więcej

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku dłużników zwlekających ze spłatą wierzytelności, skutecznym narzędziem odzyskania pieniędzy może być wezwanie do zapłaty. Jako polubowna forma egzekucji należności, ma ono za zadanie skłonić dłużnika do dokonania wpłaty wynikającej z ustaleń (np. faktury, umowy). W sytuacji gdy dłużnik nie reaguje na przypomnienia ani pierwsze i kolejne wezwania do zapłaty, można uciec się do […]

Czytaj więcej

Kiedy upomnienie a kiedy wezwanie do zapłaty?

Gdy nie sposób wyegzekwować od dłużnika terminowej płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową czy powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto skorzystać z polubownych sposobów egzekucji, do których należy wezwanie lub upomnienie do zapłaty. Dokument opatrzony informacją o grożących dłużnikowi konsekwencjach może ostatecznie zachęcić go do uregulowania należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

Polskie ustawodawstwo wymienia liczne instrumenty, pozwalające wierzycielom na odzyskanie swoich należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu ich spłaty. Opóźnienia mogą również wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Wśród dokumentów służących do wyegzekwowania należnych pieniędzy znajdują się m.in. wezwanie do zapłaty i nota obciążeniowa. Czym różnią się te instrumenty i […]

Czytaj więcej

Tagi: wezwanie do zapłaty

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu