Otwórz menu

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku dłużników zwlekających ze spłatą wierzytelności, skutecznym narzędziem odzyskania pieniędzy może być wezwanie do zapłaty. Jako polubowna forma egzekucji należności, ma ono za zadanie skłonić dłużnika do dokonania wpłaty wynikającej z ustaleń (np. faktury, umowy). W sytuacji gdy dłużnik nie reaguje na przypomnienia ani pierwsze i kolejne wezwania do zapłaty, można uciec się do instrumentu w postaci ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeżeli i ono nie skutkuje, wierzycielowi pozostaje droga sądowa.

Czym jest ostateczne wezwanie do zapłaty?

Ilość wystosowanych wezwań do zapłaty zależy od wierzyciela. Można ograniczyć się do jednego, po którym nastąpi od razu wezwanie przedsądowe, można również kilka razy przypominać dłużnikowi o przeterminowanej płatności. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest, zgodnie nazwą, ostatnią szansą dla dłużnika na polubowne załatwienie spornej kwestii finansowej. W ostatecznym wezwaniu do zapłaty wierzyciel informuje dłużnika o zamiarze skierowania sprawy do sądu, jeśli nie nastąpi zapłata należności.

Co robić, jeśli dłużnik zignoruje ostateczne wezwanie do zapłaty?

Czy niedotrzymanie przed dłużnika terminu ostatecznego wezwania do zapłaty od ranu powinno skutkować skierowaniem sprawy do sądu? Wiele zależy od okoliczności. Jeżeli sytuacja dłużnika nie jest jasna, warto jeszcze raz się z nim skontaktować – możliwe, że ignorowanie kolejnych wezwań nie wynika z jego złej woli, ale np. błędnego adresu korespondencyjnego czy też trudnej sytuacji osobistej, takiej jak choroba uniemożliwiająca kontrolowanie własnych spraw. Postępowanie sądowe nie jest komfortowe dla żadnej ze stron, a zatem jeśli jest szansa jego uniknięcia, najlepiej będzie z niej skorzystać.

Jeżeli jednak dłużnik celowo unika dokonania zapłaty, mając pełną świadomość ciążących na nim zobowiązań oraz – przynajmniej w teorii – zdolność do wywiązania się z nich, wówczas mówić można o braku dobrej woli po jego stronie.

Pozew o zapłatę należności czy firma windykacyjna?

Aby przekazać swoją sprawę do sądu, wierzyciel musi złożyć pozew o zapłatę należności. Musi się w nim znaleźć szczegółowe określenie żądania wraz z uzasadnieniem, a także informacja o wysłanych wcześniej wezwaniach do zapłaty, zignorowanych przez dłużnika. Wierzyciel ma do wyboru kilka trybów postępowania, w jakich może być rozpatrywana sprawa (zwykłe, nakazowe, upominawcze, uproszczone). Wybór najodpowiedniejszego zależy od konkretnej sytuacji. Kluczowe znaczenie mają zgromadzone w sprawie dowody oraz wartość długu.

Zamiast drogi sądowej, wierzyciel może również zdecydować się na współpracę z firmą windykacyjną, która zajmie się odzyskaniem długu, jednak oczywiście będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia kosztów przez wierzyciela.

Kiedy można skorzystać z ulgi za złe długi?

Część wierzycieli gotowa jest zrezygnować z egzekucji długu, zwłaszcza jeśli należność jest niewielka i nie opłaca się dla niej rozpoczynać sądowej batalii, lub gdy odzyskanie pieniędzy nawet drogą sądową jest mało prawdopodobne (np. dłużnik stracił pracę, ciężko zachorował i nie ma środków do życia). Podatnicy VAT mogą w takiej sytuacji skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Po przedstawieniu przekonujących dowodów na to, iż oczekiwana wpłata jest przeterminowana o co najmniej 90 dni, przedsiębiorca może tą drogą starać się o zwrot podatku VAT, odprowadzonego do US z tytułu sprzedaży.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: wezwanie do zapłaty

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (określane także jako ponaglenie do zapłaty) stanowi polubowną formę postępowania windykacyjnego. Jest to informacja dla dłużnika o upłynięciu terminu płatności zobowiązania, jak również ponaglenie do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Wezwanie do zapłaty wystawia najczęściej firma windykacyjna lub przedsiębiorstwo czy instytucja będące wierzycielem, ale może to zrobić również osoba prywatna. Jakie są […]

Czytaj więcej

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Gdy termin płatności wynikającej z faktury czy z umowy minął, a pieniędzy nadal nie ma na koncie, warto zastanowić się nad zastosowaniem instrumentów przewidzianych przez prawo w celu windykacji należności. Do najczęściej stosowanych należy wezwanie do zapłaty. Jest to dokument informujący dłużnika o upłynięciu terminu, w jakim zobowiązany był on do spłaty należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Obecnie wiele dokumentów można już przesyłać przez Internet, w tym drogą mailową. Dotyczy to m.in. faktur elektronicznych czy umów związanych z otwarciem konta w banku. Dla wielu przedsiębiorców istotna jest zatem informacja, czy mailem można wysłać także wezwanie do zapłaty? Odpowiedź jest szybka i jednoznaczna: tak. Prawdziwe pytanie powinno jednak brzmieć: czy warto? Czym jest […]

Czytaj więcej

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

W przypadku dłużników zwlekających ze spłatą wierzytelności, skutecznym narzędziem odzyskania pieniędzy może być wezwanie do zapłaty. Jako polubowna forma egzekucji należności, ma ono za zadanie skłonić dłużnika do dokonania wpłaty wynikającej z ustaleń (np. faktury, umowy). W sytuacji gdy dłużnik nie reaguje na przypomnienia ani pierwsze i kolejne wezwania do zapłaty, można uciec się do […]

Czytaj więcej

Kiedy upomnienie a kiedy wezwanie do zapłaty?

Gdy nie sposób wyegzekwować od dłużnika terminowej płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową czy powierzeniem sprawy firmie windykacyjnej, warto skorzystać z polubownych sposobów egzekucji, do których należy wezwanie lub upomnienie do zapłaty. Dokument opatrzony informacją o grożących dłużnikowi konsekwencjach może ostatecznie zachęcić go do uregulowania należności, jak również […]

Czytaj więcej

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

Polskie ustawodawstwo wymienia liczne instrumenty, pozwalające wierzycielom na odzyskanie swoich należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminu ich spłaty. Opóźnienia mogą również wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Wśród dokumentów służących do wyegzekwowania należnych pieniędzy znajdują się m.in. wezwanie do zapłaty i nota obciążeniowa. Czym różnią się te instrumenty i […]

Czytaj więcej

Tagi: wezwanie do zapłaty

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu