Otwórz menu

Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Wchodząc w związek małżeński mało która para przypuszcza, że w przyszłości czeka ją rozwód i podział majątku. Tymczasem statystyki nie pozostawiają złudzeń – w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo a w ostatnich latach lawinowo rośnie ilość rozwodów orzekanych w stosunku do związków z krótkim stażem (poniżej 9 lat). Jeśli więc razem dorobiliście się domu, samochodu czy jakiejkolwiek innej cennej nieruchomości lub ruchomości, może powstać spór o to, komu dany składnik majątku przypadnie w udziale. Jeśli nie dojdziecie do porozumienia, będzie interweniował sąd.

Jaki majątek podlega a jaki nie podlega podziałowi podczas rozwodu?

Podziałowi podlega wyłącznie majątek wspólny małżonków. Jeśli więc wcześniej zadbaliście o rozdzielność, sprawa rozwiązuje się sama. Wiele par nie decyduje się jednak na ten krok, z różnych powodów, z których najczęstszymi są nieznajomość przepisów oraz przekonanie o trwałości małżeństwa. Wówczas istotne jest uświadomienie sobie, którymi nieruchomościami i ruchomościami należy się podzielić.

Majątek wspólny to wszystko, czego małżonkowie dorobili się razem, podczas trwania małżeństwa. Nie ma przy tym znaczenia, ile które z nich zarabiało, kto pracował a kto nie a nawet z czyjej winy nastąpił rozpad pożycia. Na majątek wspólny składają się zatem pobrane przez każde z małżonków wynagrodzenia za pracę i inne dochody (również te pochodzące z majątku), zgromadzone oszczędności, a także przedmioty urządzenia domowego, z których partnerzy wspólnie korzystali.

Do majątku wspólnego nie wchodzi nic z tego, co małżonkowie posiadali jeszcze przed ślubem, a także spadki i darowizny, przedmioty wykorzystywane przez męża lub żonę w ramach pracy zarobkowej lub hobby, nagrody, prawa autorskie oraz liczne inne elementy, wymienione szczegółowo w Ustawie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

W jaki sposób można przeprowadzić podział majątku?

Najlepszą drogą jest zawsze ta oparta na współpracy. Innymi słowy – korzystnie jest po prostu dogadać się co do podziału majątku i przeprowadzić procedurę w formie umowy, bez interwencji sądu. W praktyce jednak większość skłóconych małżonków nie potrafi podjąć wspólnej decyzji i to właśnie sąd, w trakcie rozwodu lub jeszcze przed nim, w ramach odrębnego postępowania, dokonuje podziału.

Oczywiście nie jest to wcale łatwe zadanie – oszacowanie wartości przedmiotów i sprawiedliwy podział nieruchomości, ruchomości czy środków z rachunków bankowych małżonków, może budzić wątpliwości. Najłatwiejszą drogą jest zatem sprzedaż wszystkich składników majątku i podział uzyskanej z nich sumy. Taka sytuacja nie zawsze jest komfortowa, zwłaszcza jeśli należałoby np. sprzedać dom, w którym wychowują się dzieci. Wtedy sąd przyznaje poszczególne składniki majątku każdemu z małżonków. Możliwa jest również spłata – np. jeśli któreś z małżonków chce zostawić dla siebie cenny składnik majątku a drugie wyraża na to zgodę.

Podział majątku po rozwodzie – jaka jest rola sądu?

Sąd stara się jak najmniej ingerować w osobiste życie rozwodzących się małżonków. Im więcej uda się im uzgodnić samodzielnie, tym mniejsze koszty wygeneruje postępowanie. We wniosku o podział majątku (składanym przez dowolną ze stron) należy zawrzeć informację o tym, co wchodzi w jego skład i jaka jest wartość poszczególnych składników. Jeśli mąż i żona doszli do porozumienia, mogą również wskazać, jak chcą podzielić swój majątek.

Sąd interweniuje zwłaszcza w przypadkach spornych – np. gdy któreś z małżonków wnioskuje o nierówny podział majątku (argumentując to np. znacznie większym wkładem jednej ze stron w jego budowanie) albo o zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólnego majątku (np. samodzielne przeprowadzenie remontu lub jego opłacenie z oszczędności, które mąż czy żona mieli jeszcze przed ślubem).

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Wchodząc w związek małżeński mało która para przypuszcza, że w przyszłości czeka ją rozwód i podział majątku. Tymczasem statystyki nie pozostawiają złudzeń – w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo a w ostatnich latach lawinowo rośnie ilość rozwodów orzekanych w stosunku do związków z krótkim stażem (poniżej 9 lat). Jeśli więc razem dorobiliście się domu, […]

Czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Orzeczenie o winie oznacza, że poza samym rozwiązaniem małżeństwa, sąd orzeka również o tym, które z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Co istotne, możliwe jest wskazanie zarówno męża czy żony, jak i obojga małżonków – jako współwinnych. Przywykło się uważać, że rozwód z orzekaniem o winie ma konsekwencje, np. w postaci zasądzenia wyższych alimentów […]

Czytaj więcej

Rozwód z orzekaniem o winie (zdrada) a podział majątku

Najczęstszą przyczyną występowania o rozwód z orzekaniem o winie, jest zdrada, która w statystykach wyprzedza nawet przemoc fizyczną czy uzależnienie od alkoholu. Sytuacja jest przykra zwłaszcza dla zdradzonego małżonka, ale również niekomfortowa dla drugiej strony. W powszechnym przekonaniu wina powinna pociągać za sobą jakieś konsekwencje – np. zadośćuczynienie w postaci pozostawienia pokrzywdzonemu małżonkowi większej części […]

Czytaj więcej

Polubowny podział majątku – co powinna zawierać umowa?

Rozwód nie zawsze musi oznaczać kłótnię. Bardzo często małżonkowie zgodnie dochodzą do wniosku, że wspólne życie już im nie odpowiada i czas pójść każde w swoją stronę. Pozostaje kwestia podziału majątku. Te pary, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem, są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Jeżeli jednak w małżeństwie obowiązywała wspólnota majątkowa, wówczas […]

Czytaj więcej

Wniosek o podział majątku – jak sporządzić i gdzie złożyć?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie, tj. za porozumieniem stron (i to zdecydowanie opcja najszybsza i najwygodniejsza) lub też z udziałem sądu. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia. Niekoniecznie wynika to ze złej woli – bardzo często trudno po prostu samodzielnie określić, jak powinien przebiegać […]

Czytaj więcej

Ile kosztuje podział majątku u prawnika?

Poza stresem, rozwód wiąże się niestety również z kosztami. Dotyczy to także podziału majątku wspólnego, niezbędnego po rozwodzie. Jeśli zatem małżonkowie nie pomyśleli o tym wcześniej i nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, trzeba będzie liczyć się z koniecznością wniesienia niezbędnych opłat, jak i wypłacenia wynagrodzenia dla prawnika, który zajmie się sprawą. Opłata sądowa przy […]

Czytaj więcej

Tagi: Podział majątku

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu