Otwórz menu

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Orzeczenie o winie oznacza, że poza samym rozwiązaniem małżeństwa, sąd orzeka również o tym, które z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Co istotne, możliwe jest wskazanie zarówno męża czy żony, jak i obojga małżonków – jako współwinnych. Przywykło się uważać, że rozwód z orzekaniem o winie ma konsekwencje, np. w postaci zasądzenia wyższych alimentów na rzecz strony niewinnej czy też przyznania jej większości składników wspólnego majątku. Czy tak jest rzeczywiście?

Czy orzekanie o winie ma wpływ na podział majątku?

Dokonanie podziału majątku nie jest związane z orzekaniem o winie. Równie dobrze podział można przeprowadzić w trakcie standardowego postępowania rozwodowego, a także dzięki osobnej sprawie. Dla wielu osób planujących rozwód, zaskoczeniem może być fakt, że samo orzeczenie o winie nie stanowi jeszcze podstawy do dokonania nierównego podziału majątku.

Najczęściej sąd przychyla się ku opcji równego podziału wspólnego majątku pomiędzy oboje małżonków, niezależnie od tego, z czyjej winy nastąpił rozpad pożycia. Na poprowadzenie podziału w inny sposób – tzn. z przyznaniem większej części majątku jednej ze stron – mogą natomiast wpływać inne czynniki – np. jeśli któreś z małżonków udowodni swój znacznie większy wkład finansowy lub fizyczny w budowanie majątku, a także wówczas, gdy podział uderzałby w dobro wspólnych dzieci małżonków.

Podział majątku w ramach umowy między małżonkami

Najczęściej rozwody bez orzekania o winie przeprowadzane są sprawniej. Jeśli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia, jest to dla wszystkich sytuacja o wiele korzystniejsza – nie muszą bowiem czekać na postanowienie sądu ws. podziału majątku ani ponosić jego kosztów.

Mąż i żona, którzy wyrażają wolę współpracy w ramach samodzielnego dokonania podziału wspólnego majątku, mogą zrobić to zawierając z sobą stosowną umowę. Należy w tym przypadku wykazać składniki majątku i poinformować, które z nich przechodzą na własność którego z małżonków (dopuszczalna jest także ustna forma podziału). Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze albo prawo własnościowe do lokalu, niezbędny będzie również akt notarialny.

Sądowy podział majątku w przypadku rozwodu bez orzekania o winie

Fakt, że żadnemu z małżonków nie została przypisana całkowita wina za rozpad małżeństwa, nie oznacza jeszcze niestety, że są oni w stanie dogadać się w kwestii podziału majątku bez interwencji sądu. Najczęściej kwestie sporne związane są z trudnościami z ustaleniem poziomu wkładu w budowanie wspólnego majątku, jak i z wygodą dzieci (np. jeśli w skład majątku wchodzi mieszkanie a małżonek, przy którym pozostają dzieci, nie ma możliwości finansowych spłacenia drugiej strony).

Sąd może przeprowadzić podział majątku, jeśli któreś z małżonków wystąpi z takim wnioskiem. Istnieje wówczas kilka opcji podziału – poprzez sprzedaż składników majątku i podział środków, poprzez przyznanie składników majątku jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty, albo też bez takiego obowiązku.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Wchodząc w związek małżeński mało która para przypuszcza, że w przyszłości czeka ją rozwód i podział majątku. Tymczasem statystyki nie pozostawiają złudzeń – w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo a w ostatnich latach lawinowo rośnie ilość rozwodów orzekanych w stosunku do związków z krótkim stażem (poniżej 9 lat). Jeśli więc razem dorobiliście się domu, […]

Czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Orzeczenie o winie oznacza, że poza samym rozwiązaniem małżeństwa, sąd orzeka również o tym, które z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Co istotne, możliwe jest wskazanie zarówno męża czy żony, jak i obojga małżonków – jako współwinnych. Przywykło się uważać, że rozwód z orzekaniem o winie ma konsekwencje, np. w postaci zasądzenia wyższych alimentów […]

Czytaj więcej

Rozwód z orzekaniem o winie (zdrada) a podział majątku

Najczęstszą przyczyną występowania o rozwód z orzekaniem o winie, jest zdrada, która w statystykach wyprzedza nawet przemoc fizyczną czy uzależnienie od alkoholu. Sytuacja jest przykra zwłaszcza dla zdradzonego małżonka, ale również niekomfortowa dla drugiej strony. W powszechnym przekonaniu wina powinna pociągać za sobą jakieś konsekwencje – np. zadośćuczynienie w postaci pozostawienia pokrzywdzonemu małżonkowi większej części […]

Czytaj więcej

Polubowny podział majątku – co powinna zawierać umowa?

Rozwód nie zawsze musi oznaczać kłótnię. Bardzo często małżonkowie zgodnie dochodzą do wniosku, że wspólne życie już im nie odpowiada i czas pójść każde w swoją stronę. Pozostaje kwestia podziału majątku. Te pary, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem, są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Jeżeli jednak w małżeństwie obowiązywała wspólnota majątkowa, wówczas […]

Czytaj więcej

Wniosek o podział majątku – jak sporządzić i gdzie złożyć?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie, tj. za porozumieniem stron (i to zdecydowanie opcja najszybsza i najwygodniejsza) lub też z udziałem sądu. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia. Niekoniecznie wynika to ze złej woli – bardzo często trudno po prostu samodzielnie określić, jak powinien przebiegać […]

Czytaj więcej

Ile kosztuje podział majątku u prawnika?

Poza stresem, rozwód wiąże się niestety również z kosztami. Dotyczy to także podziału majątku wspólnego, niezbędnego po rozwodzie. Jeśli zatem małżonkowie nie pomyśleli o tym wcześniej i nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, trzeba będzie liczyć się z koniecznością wniesienia niezbędnych opłat, jak i wypłacenia wynagrodzenia dla prawnika, który zajmie się sprawą. Opłata sądowa przy […]

Czytaj więcej

Tagi: Podział majątku

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu