Otwórz menu

Rozwód z orzekaniem o winie (zdrada) a podział majątku

Najczęstszą przyczyną występowania o rozwód z orzekaniem o winie, jest zdrada, która w statystykach wyprzedza nawet przemoc fizyczną czy uzależnienie od alkoholu. Sytuacja jest przykra zwłaszcza dla zdradzonego małżonka, ale również niekomfortowa dla drugiej strony. W powszechnym przekonaniu wina powinna pociągać za sobą jakieś konsekwencje – np. zadośćuczynienie w postaci pozostawienia pokrzywdzonemu małżonkowi większej części majątku. Jak to społeczne poczucie sprawiedliwości ma się do realiów?

Czy podczas podziału majątku sąd weźmie pod uwagę zdradę jednego z małżonków?

Ani zdrada, ani orzeczenie o winie jednego z małżonków, do którego doszło w konsekwencji zdrady, nie stanowi dla sądu podstawy do nierównego podziału majątku małżonków. Fakt ten może wydawać się szokujący, ale ma uzasadnienie logiczne – podczas gdy zdrada mogła być wynikiem jednorazowego błędu czy też występującego znacznie wcześniej rozkładu pożycia, to majątek budowali małżonkowie przez cały czas trwania formalnego związku. Tym samym zdrada nie jest wystarczającą przesłanką do zasądzenia nierównego podziału, nawet jeśli była podstawą orzeczenia o winie.

Nierówny podział majątku może być uwarunkowany innymi czynnikami, które niekiedy współistnieją ze zdradą (np. znacznie większy wkład jednego z małżonków w dorabianie się wspólnego majątku, choćby poprzez zakup mieszkania z oszczędności posiadanych jeszcze przed ślubem).

Zdrada a wina – czy są tożsame w kontekście rozwodu?

Warto w tym miejscu nadmienić, że zdrada może dla sądu nie stanowić nawet dostatecznej przesłanki orzeczenia o winie małżonka, który się jej dopuścił. Brzmi to szokująco, ale w przeciwieństwie do kierowanych emocjami małżonków, sąd stara się wziąć pod uwagę wszystkie aspekty i spojrzeć na sprawę z każdego punktu widzenia.

Często w toku rozwodu okazuje się, że zdrada była ostatnim etapem rozpadu małżeństwa, które już od wielu lat nie było satysfakcjonujące ani dla męża, ani dla żony. Należy również mieć na uwadze różne definicje zdrady – występuje ona nie tylko w formie fizycznej, ale też emocjonalnej. Gdy zatem zdrada fizyczna jednego z małżonków poprzedzona była zdradą emocjonalną drugiego, również może nie dojść do orzeczenia o winie. Tym bardziej nie może więc być mowy o uznaniu zdrady za podstawę do przeprowadzenia nierównego podziału majątku.

Podział majątku w przypadku orzeczenia o winie jednego z małżonków – jak przebiega?

Jeśli wina została przez sąd orzeczona i przypisana jednemu z małżonków, nadal mogą się oni dogadać w kwestii sprawiedliwego w ich opinii podziału majątku (który wcale nie musi przebiegać równo). W praktyce taka sytuacja jest niestety rzadkością – skłóceni małżonkowie nie chcą słyszeć o porozumieniu.

Podczas dokonywania podziału majątku, sąd nie weźmie pod uwagę ani zdrady, ani najprawdopodobniej również winy jednego z małżonków. Najczęściej dochodzi do równego podziału, a jeśli z uwagi na składniki majątku jest on problematyczny – wówczas musimy liczyć się z możliwością zasądzenia sprzedaży wszystkich jego składników i podziału środków po połowie.

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Wchodząc w związek małżeński mało która para przypuszcza, że w przyszłości czeka ją rozwód i podział majątku. Tymczasem statystyki nie pozostawiają złudzeń – w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo a w ostatnich latach lawinowo rośnie ilość rozwodów orzekanych w stosunku do związków z krótkim stażem (poniżej 9 lat). Jeśli więc razem dorobiliście się domu, […]

Czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Orzeczenie o winie oznacza, że poza samym rozwiązaniem małżeństwa, sąd orzeka również o tym, które z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Co istotne, możliwe jest wskazanie zarówno męża czy żony, jak i obojga małżonków – jako współwinnych. Przywykło się uważać, że rozwód z orzekaniem o winie ma konsekwencje, np. w postaci zasądzenia wyższych alimentów […]

Czytaj więcej

Rozwód z orzekaniem o winie (zdrada) a podział majątku

Najczęstszą przyczyną występowania o rozwód z orzekaniem o winie, jest zdrada, która w statystykach wyprzedza nawet przemoc fizyczną czy uzależnienie od alkoholu. Sytuacja jest przykra zwłaszcza dla zdradzonego małżonka, ale również niekomfortowa dla drugiej strony. W powszechnym przekonaniu wina powinna pociągać za sobą jakieś konsekwencje – np. zadośćuczynienie w postaci pozostawienia pokrzywdzonemu małżonkowi większej części […]

Czytaj więcej

Polubowny podział majątku – co powinna zawierać umowa?

Rozwód nie zawsze musi oznaczać kłótnię. Bardzo często małżonkowie zgodnie dochodzą do wniosku, że wspólne życie już im nie odpowiada i czas pójść każde w swoją stronę. Pozostaje kwestia podziału majątku. Te pary, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem, są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Jeżeli jednak w małżeństwie obowiązywała wspólnota majątkowa, wówczas […]

Czytaj więcej

Wniosek o podział majątku – jak sporządzić i gdzie złożyć?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie, tj. za porozumieniem stron (i to zdecydowanie opcja najszybsza i najwygodniejsza) lub też z udziałem sądu. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia. Niekoniecznie wynika to ze złej woli – bardzo często trudno po prostu samodzielnie określić, jak powinien przebiegać […]

Czytaj więcej

Ile kosztuje podział majątku u prawnika?

Poza stresem, rozwód wiąże się niestety również z kosztami. Dotyczy to także podziału majątku wspólnego, niezbędnego po rozwodzie. Jeśli zatem małżonkowie nie pomyśleli o tym wcześniej i nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, trzeba będzie liczyć się z koniecznością wniesienia niezbędnych opłat, jak i wypłacenia wynagrodzenia dla prawnika, który zajmie się sprawą. Opłata sądowa przy […]

Czytaj więcej

Tagi: Podział majątku

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu