Otwórz menu

Polubowny podział majątku – co powinna zawierać umowa?

Rozwód nie zawsze musi oznaczać kłótnię. Bardzo często małżonkowie zgodnie dochodzą do wniosku, że wspólne życie już im nie odpowiada i czas pójść każde w swoją stronę. Pozostaje kwestia podziału majątku. Te pary, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem, są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Jeżeli jednak w małżeństwie obowiązywała wspólnota majątkowa, wówczas trzeba jakoś się podzielić nieruchomościami, ruchomościami i środkami pieniężnymi. Oczywiście można poprosić o interwencję sąd, ale zwiększy to koszt rozwodu i spowolni cały proces. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem polubowny podział majątku, na mocy umowy między małżonkami. Co powinna zawierać taka umowa i czy możliwe są w niej podziały niestandardowe?

Co uwzględnić w umowie o podział majątku po rozwodzie?

Przede wszystkim należy wykazać składniki majątku, które będą podlegać podziałowi. Należą do nich wszystkie przedmioty i środki, jakie zostały zgromadzone przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa (z kilkoma wyjątkami, jak np. spadek, który jest majątkiem wyłącznie spadkobiercy, nie współmałżonka).

Trzeba też ustalić, jaki był wkład małżonków w budowanie majątku. Mowa tutaj o wkładzie finansowym (np. zakup składnika majątku wspólnego z pieniędzy zgromadzonych przed ślubem przez jednego z małżonków), ale także o wkładzie związanym z pracą (np. w sytuacji, gdy jedno z małżonków pracuje zawodowo a drugie opiekuje się domem, również to drugie przyczynia się do budowania majątku).

Jaką formę powinna mieć umowa o podział majątku?

Do podziału części składników majątku potrzebna będzie umowa poświadczona u notariusza. Dotyczy to nieruchomości, prawa własności do lokalu oraz użytkowania wieczystego lub spółdzielczego, a także udziałów w spółkach.

Pozostałe składniki majątku nie wymagają aktu notarialnego – wystarczy sama umowa pomiędzy małżonkami, co jest znacznie wygodniejsze i oczywiście tańsze, niż angażowanie notariusza.

Czy małżonkowie mogą zdecydować o częściowym lub nierównym podziale majątku?

Gdy dochodzi do interwencji sądu, majątek najczęściej jest dzielony po połowie. Niejednokrotnie oznacza to konieczność sprzedaży majątku, by móc równo rozdzielić między siebie uzyskane środki. Jeśli małżonkowie chcą uniknąć takiej sytuacji a jednocześnie wyrażają wolę współpracy, wówczas mogą oni sami zadecydować o innym sposobie podziału.

Jedną z możliwości jest częściowy podział majątku, z uwzględnieniem tylko określonych jego składników. Inna opcja to nierówny podział majątku. Zdarza się, że któreś z małżonków z własnej woli chce odstąpić drugiemu pewne składniki majątku bez podziału (np. pozostawić mieszkanie temu z małżonków, które będzie na co dzień opiekowało się dziećmi).

Przeprowadzenie nierównego podziału jest najłatwiejsze właśnie na drodze porozumienia między małżonkami. Sąd decyduje się na takie rozwiązanie wyłącznie w skrajnych przypadkach (np. gdy któreś z małżonków nie wnosi żadnego wkładu do gospodarstwa, trwoni pieniądze).

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Wchodząc w związek małżeński mało która para przypuszcza, że w przyszłości czeka ją rozwód i podział majątku. Tymczasem statystyki nie pozostawiają złudzeń – w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo a w ostatnich latach lawinowo rośnie ilość rozwodów orzekanych w stosunku do związków z krótkim stażem (poniżej 9 lat). Jeśli więc razem dorobiliście się domu, […]

Czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Orzeczenie o winie oznacza, że poza samym rozwiązaniem małżeństwa, sąd orzeka również o tym, które z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Co istotne, możliwe jest wskazanie zarówno męża czy żony, jak i obojga małżonków – jako współwinnych. Przywykło się uważać, że rozwód z orzekaniem o winie ma konsekwencje, np. w postaci zasądzenia wyższych alimentów […]

Czytaj więcej

Rozwód z orzekaniem o winie (zdrada) a podział majątku

Najczęstszą przyczyną występowania o rozwód z orzekaniem o winie, jest zdrada, która w statystykach wyprzedza nawet przemoc fizyczną czy uzależnienie od alkoholu. Sytuacja jest przykra zwłaszcza dla zdradzonego małżonka, ale również niekomfortowa dla drugiej strony. W powszechnym przekonaniu wina powinna pociągać za sobą jakieś konsekwencje – np. zadośćuczynienie w postaci pozostawienia pokrzywdzonemu małżonkowi większej części […]

Czytaj więcej

Polubowny podział majątku – co powinna zawierać umowa?

Rozwód nie zawsze musi oznaczać kłótnię. Bardzo często małżonkowie zgodnie dochodzą do wniosku, że wspólne życie już im nie odpowiada i czas pójść każde w swoją stronę. Pozostaje kwestia podziału majątku. Te pary, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem, są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Jeżeli jednak w małżeństwie obowiązywała wspólnota majątkowa, wówczas […]

Czytaj więcej

Wniosek o podział majątku – jak sporządzić i gdzie złożyć?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie, tj. za porozumieniem stron (i to zdecydowanie opcja najszybsza i najwygodniejsza) lub też z udziałem sądu. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia. Niekoniecznie wynika to ze złej woli – bardzo często trudno po prostu samodzielnie określić, jak powinien przebiegać […]

Czytaj więcej

Ile kosztuje podział majątku u prawnika?

Poza stresem, rozwód wiąże się niestety również z kosztami. Dotyczy to także podziału majątku wspólnego, niezbędnego po rozwodzie. Jeśli zatem małżonkowie nie pomyśleli o tym wcześniej i nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, trzeba będzie liczyć się z koniecznością wniesienia niezbędnych opłat, jak i wypłacenia wynagrodzenia dla prawnika, który zajmie się sprawą. Opłata sądowa przy […]

Czytaj więcej

Tagi: Podział majątku

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu