Otwórz menu

Wniosek o podział majątku – jak sporządzić i gdzie złożyć?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie, tj. za porozumieniem stron (i to zdecydowanie opcja najszybsza i najwygodniejsza) lub też z udziałem sądu. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia. Niekoniecznie wynika to ze złej woli – bardzo często trudno po prostu samodzielnie określić, jak powinien przebiegać podział, aby był on sprawiedliwy dla każdej ze stron. W obu sytuacjach konieczne jest zainicjowanie podziału poprzez złożenie do sądu wniosku o podział majątku. Co powinien on zawierać i gdzie konkretnie go złożyć?

Elementy wniosku o podział majątku po rozwodzie

Wniosek o podział majątku po rozwodzie powinien być poprawny formalnie, tj. zawierać wszystkie niezbędne elementy. Należą do nich: oznaczenie i adres sądu, dane stron postępowania (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – nawet jeśli jest to to samo nazwisko i adres), PESEL osoby składającej wniosek, tytuł wskazujący na rodzaj wniosku (najlepiej po prostu „Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków”), podpis wnioskodawcy oraz informacje o załącznikach.

Najważniejszymi elementami wniosku są natomiast jego treść wraz z uzasadnieniem i dowodami – czyli informacja o tym, czego i na jakiej podstawie domaga się wnioskodawca.

Trzeba się dobrze przygotować do napisania poprawnego wniosku, ponieważ należy w nim wskazać wartość majątku wspólnego małżonków, z dokładnością do złotówki. Oznacza to konieczność precyzyjnego spisania składników majątku i dokonania ich wyceny. Wszystkie składniki majątku muszą zostać wskazane we wniosku (np. nieruchomości, przedmioty codziennego, wspólnego użytku, środki zgromadzone na rachunku bankowym). Trzeba również przedstawić dowód na ustanie wspólnoty majątkowej (czyli wyrok rozwodowy). Można także przedstawić, jak wnioskodawca widzi podział majątku – które składniki mają przypaść jemu a które byłemu małżonkowi.

Miejsce złożenia wniosku o podział majątku po rozwodzie

Wniosek o podział majątku składa się w sądzie rejonowym, przy czym właściwy jest sąd znajdujący się w miejscu położenia majątku, a nie w miejscu zamieszkania któregoś z małżonków. Sprawy komplikują się, jeśli małżonkowie posiadają składniki majątku (zwłaszcza nieruchomości) w różnych częściach kraju, a także za granicą.

Czy złożenie wniosku o podział majątku po rozwodzie jest płatne?

Za złożenie wniosku o podział majątku po rozwodzie wnosi się opłatę sądową. Jej wysokość zależy od tego, czy małżonkowie są jednogłośni, czy też występują między nimi kwestie sporne. Dla jednogłośnego wniosku, podpartego umową, opłata wynosi 300 zł. W pozostałych przypadkach jest to 1000 zł.

Czy do podziału majątku będą potrzebne jakieś dowody?

Podstawowym dowodem wymaganym do podziału majątku jest wyrok rozwodowy. W przypadku jednogłośności małżonków co do podziału, trzeba załączyć sporządzoną między nimi umowę.

Spory o podział majątku wymagają złożenia znacznie większej ilości dowodów. Będą to m.in. zeznania świadków (potrzebne np. do ustalenia wkładu małżonków w troskę o majątek), przesłuchania samych stron, dokumenty potwierdzające nabycie poszczególnych składników majątku (o ile takie nadal istnieją), a w razie zaistnienia konfliktu co do wartości poszczególnych składników majątku – opinia biegłego rzeczoznawcy.

 

Masz pytanie na ten temat?

Skontaktuj się

Artykuły na temat: Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Wchodząc w związek małżeński mało która para przypuszcza, że w przyszłości czeka ją rozwód i podział majątku. Tymczasem statystyki nie pozostawiają złudzeń – w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo a w ostatnich latach lawinowo rośnie ilość rozwodów orzekanych w stosunku do związków z krótkim stażem (poniżej 9 lat). Jeśli więc razem dorobiliście się domu, […]

Czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Orzeczenie o winie oznacza, że poza samym rozwiązaniem małżeństwa, sąd orzeka również o tym, które z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Co istotne, możliwe jest wskazanie zarówno męża czy żony, jak i obojga małżonków – jako współwinnych. Przywykło się uważać, że rozwód z orzekaniem o winie ma konsekwencje, np. w postaci zasądzenia wyższych alimentów […]

Czytaj więcej

Rozwód z orzekaniem o winie (zdrada) a podział majątku

Najczęstszą przyczyną występowania o rozwód z orzekaniem o winie, jest zdrada, która w statystykach wyprzedza nawet przemoc fizyczną czy uzależnienie od alkoholu. Sytuacja jest przykra zwłaszcza dla zdradzonego małżonka, ale również niekomfortowa dla drugiej strony. W powszechnym przekonaniu wina powinna pociągać za sobą jakieś konsekwencje – np. zadośćuczynienie w postaci pozostawienia pokrzywdzonemu małżonkowi większej części […]

Czytaj więcej

Polubowny podział majątku – co powinna zawierać umowa?

Rozwód nie zawsze musi oznaczać kłótnię. Bardzo często małżonkowie zgodnie dochodzą do wniosku, że wspólne życie już im nie odpowiada i czas pójść każde w swoją stronę. Pozostaje kwestia podziału majątku. Te pary, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem, są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Jeżeli jednak w małżeństwie obowiązywała wspólnota majątkowa, wówczas […]

Czytaj więcej

Wniosek o podział majątku – jak sporządzić i gdzie złożyć?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie, tj. za porozumieniem stron (i to zdecydowanie opcja najszybsza i najwygodniejsza) lub też z udziałem sądu. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia. Niekoniecznie wynika to ze złej woli – bardzo często trudno po prostu samodzielnie określić, jak powinien przebiegać […]

Czytaj więcej

Ile kosztuje podział majątku u prawnika?

Poza stresem, rozwód wiąże się niestety również z kosztami. Dotyczy to także podziału majątku wspólnego, niezbędnego po rozwodzie. Jeśli zatem małżonkowie nie pomyśleli o tym wcześniej i nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, trzeba będzie liczyć się z koniecznością wniesienia niezbędnych opłat, jak i wypłacenia wynagrodzenia dla prawnika, który zajmie się sprawą. Opłata sądowa przy […]

Czytaj więcej

Tagi: Podział majątku

Zacznijmy od rozmowy

Skontaktuj się i ustal termin spotkania z radcą prawnym

Indywidualne porady prawne w mojej kancelarii w Będzinie
Wróć do góry
Zamknij menu